SMART Overbruggingsplan COVID-19

07 april 2021
Mkb-ondernemingen uit Gelderland met maximaal 50 medewerkers kunnen tot € 25.000,- subsidie krijgen voor het opstellen en uitvoeren van een SMART Overbruggingsplan. Met dit plan kunnen ondernemingen aan de slag gaan met het vernieuwen en toekomstbestendig maken van hun organisatie, het benutten van competenties van medewerkers en het ontplooien van de talenten van medewerkers.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden: 

  • De activiteiten in het overbruggingsplan moeten bijdragen aan het vernieuwen en toekomstbestendig maken van de onderneming.  

  • Uit het overbruggingsplan moet blijken dat de activiteiten bijdragen aan het benutten van competenties en het ontplooien van talent van medewerkers.  

  • In het overbruggingsplan moet duidelijk gemaakt worden hoe de kennis en ervaringen openbaar en toegankelijk worden gedeeld.  

  • Het overbruggingsplan moet binnen één jaar na de beschikking van de subsidie afgerond zijn. 

  • Vóór de aanvraag moet een intakegesprek met een inhoudelijk adviseur van de provincie Gelderland plaatsgevonden hebben.  

  • Aanvragen kunnen ingediend worden door mkb-ondernemingen met maximaal 50 werknemers. 

Vergoeding

De subsidie bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten met een maximumbedrag van € 25.000,-. In totaal is er € 2 miljoen voor deze regeling beschikbaar. 

Aanvragen

Voordat een aanvraag ingediend kan worden, is een intakegesprek met de provincie nodig. Dit intakegesprek kan aangevraagd worden via deze link. Aanvragen voor de subsidie kunnen ingediend worden via het subsidieportaal van de provincie Gelderland. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.  

Openstelling

Een intakegesprek kan vanaf 22 maart 2021 aangevraagd worden. Aanvragen voor de subsidie kunnen vanaf 3 mei 2021 tot en met 31 december 2021 worden ingediend.  

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:  

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Overige informatie 

https://www.gelderland.nl/Subsidies/SMART-Overbruggingsplan-MKB

 

Datum7-04-2021
Beschikbaar vanaf6-04-2021
Beschikbaar tot13-06-2021
Ter inspiratie / alle berichten