Stagevergoeding

31 mei 2016
Werkgevers die stages of praktijkplaatsen aanbieden op bol- of hbo/wo-niveau kunnen een A+O vergoeding ontvangen. (Looptijd tot en met 31 december 2018).

Vergoeding

U declareert digitaal via 'Mijn A+O' binnen zes maanden na afloop van de stage. Alleen volledig ondertekende declaraties door zowel werkgever als stagiair(e), worden in behandeling genomen.

Let op:
Denk eraan de stagiair(e) in de laatste week van de stageperiode het declaratieformulier te laten ondertekenen.

Aanvragen

 1. Aanmelden gedurende de stageperiode doch uiterlijk binnen 6 maanden na aanvangsdatum stage.
 2. U meldt de stagiair(e) digitaal aan via de button ‘Mijn A+O’ op onze website www.ao-metalektro.nl.
 3. U print, ondertekent en uploadt het aanmeldingsformulier binnen vier weken naar Stichting A+O Metalektro met de volgende bijlagen:
  • een ondertekende praktijkovereenkomst (mbo) óf
  • een ondertekende stageovereenkomst (hbo/wo)
 4. Alleen ondertekende en volledige aanvragen worden in behandeling genomen.
 5. U wordt gevraagd medewerking te verlenen aan de BPV Monitor van S-BB
  Let op: De datum waarop u de aanvraag indient geldt als indiendatum!

Contact

Wenst u meer informatie of heeft u interesse voor deze regeling? Neemt u dan contact op met A+O, telefoonnummer (088) 60 50 960 of per email via e-mailadres vergoedingen@ao-metalektro.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Factsheet stagevergoeding versie december 2016.pdf
Datum31-05-2016
Beschikbaar vanaf31-12-2011
Beschikbaar tot28-02-2017
Ter inspiratie / alle berichten