Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant

18 juni 2024
Ondernemers in Midden-Brabant die extra werkgelegenheid (willen) creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, kunnen gebruik maken van de regeling Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant bij de gemeente Tilburg.

Voorwaarden

De regeling Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant kent de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager is gevestigd in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant; hierbinnen vallen de volgende gemeenten: Dongen, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Waalwijk en Tilburg.
  • Aanvragen kunnen ingediend worden door ondernemers/werkgevers die langdurig werkgelegenheid creëren voor werkzoekenden uit de minder kansrijke doelgroepen zoals jongeren zonder opleiding, vijftigplussers of mensen met een arbeidsbeperking.
  • De aanvrager zorgt ervoor dat de kandidaat minimaal één jaar geen uitkering nodig heeft en is de (eind)verantwoordelijke voor de kandidaat.
  • De aanvraag dient vernieuwende/innovatieve elementen te hebben die bijdragen aan duurzame nieuwe werkgelegenheid of aan behoud van werkgelegenheid.
  • Voor subsidieaanvragen vanaf € 40.000,- dient een ‘Quick scan light’ te worden doorlopen. Deze bestaat uit een pitch en het opleveren van extra financiële data.
  • De wijze van cofinanciering (minimaal 25%) moet worden onderbouwd.

Vergoeding

Voor de regeling Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant is in 2019 een budget van € 1,8 miljoen beschikbaar gesteld. De subsidiebijdrage voor ondernemers bedraagt ten hoogste 75% van de subsidiabele kosten. Voor de overige 25% dient de aanvrager cofinanciering te hebben. Het subsidiebedrag per aanvrager bedraagt maximaal € 100.000,-.

Aanvragen

Aanvragen kan digitaal via het Subsidieportaal van de gemeente Tilburg.

Openstelling

Een aanvraag kan vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020 ingediend worden.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Voor meer informatie.

Beschikbaar vanaf31-12-2017
Beschikbaar tot31-12-2020
Ter inspiratie / alle berichten