Stimuleringssubsidie Zaanstreek-Waterland

16 april 2024
Ondernemers in arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland die extra werkgelegenheid (willen) creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, kunnen gebruik maken van de regeling Stimuleringssubsidie Zaanstreek-Waterland.

Voorwaarden

De regeling Stimuleringssubsidie Zaanstreek-Waterland kent de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager is gevestigd in de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland. Hierbinnen vallen de volgende gemeenten: Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang.
  • Aanvragen kunnen ingediend worden door alle werkgevers, waaronder ook uitzendbureaus.
  • De werknemer krijgt een contract voor minimaal 6 maanden en 16 uur per week. Voor uitzendbureaus gelden geen minimum aantal uren per week. Het gaat bij uitzendbureaus om de feitelijk gerealiseerde uren.
  • De werknemer was voordat hij/zij in dienst kwam geregistreerd als werkloos/werkzoekend en ontving een uitkering (Participatiewet, de IOAW en IOAZ) van de gemeente. Verder heeft hij/zij een afstand tot de arbeidsmarkt, waardoor hij/zij niet zelfstandig weer aan werk komt.
  • De Stimuleringssubsidie Zaanstreek-Waterland geldt niet voor gesubsidieerde arbeid.

Vergoeding

De subsidiebijdrage voor ondernemers bedraagt ten hoogste € 5.000,- bij een voltijdsdienstverband van één jaar met een contract gebasseeerd op 36 uur per week. Wanneer de werknemer parttime werkt, wordt het bedrag naar rato berekend. Voor kandidaten jonger dan 23 jaar gelden lagere subsidiebedragen (zie onderstaande link naar de beleidsregels). Voor uitzendbureaus geldt geen minimum aantal uren per week. De hoogte van de subsidie wordt achteraf vastgesteld op basis van het aantal gewerkte uren.

Aanvragen

U kunt contact opnemen met het Werkgevers Servicepunt Zaanstreek-Waterland. Samen met de contactpersoon dient u de aanvraag in. De aanvraag moet gedaan worden binnen 30 dagen na het begin van het contract van de nieuwe werknemer.

Openstelling

De regeling is sinds 2015 opengesteld en heeft een tijdelijk karakter, er is echter geen einddatum bekend.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op de website van WSP Zaanstreek en op overheid.nl.

Beschikbaar vanaf2-01-2020
Ter inspiratie / alle berichten