Subsidie BOL-stages Fryslân 2021

18 juli 2021
Om bedrijven te stimuleren meer stageplaatsen beschikbaar te stellen, kunnen Friese leerbedrijven kunnen tot € 1.250,- subsidie krijgen voor het aanbieden van een bol-stageplaats aan een mbo-student.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden: 

  • Er kan één stageplaats per aanvraag worden opgegeven. 

  • Er mag maximaal twee keer gebruik gemaakt worden van de subsidie. 

  • De aanvrager is een erkend leerbedrijf. 

  • De aanvrager heeft minstens één vestiging in Friesland, de stage wordt bij deze vestiging uitgevoerd. 

  • De stage wordt volledig binnen het bedrijf van de aanvrager uitgevoerd. 

  • De stage bedraagt minimaal 320 uren.  

  • De stage gaat pas ná het aanvragen van de subsidie van start. 

  • De stage is onderdeel van een mbo-opleiding niveau 1 of 2 aan een erkende onderwijsinstelling en wordt vanuit deze onderwijsinstelling begeleid. 

  • Bbl-stages en duale mbo-opleidingen vallen niet binnen deze regeling.

Vergoeding

De subsidie is maximaal € 1.250,- per bol-stageplaats. Het totaal beschikbare budget is € 500.000,-.

Aanvragen

De subsidie kan aangevraagd worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Bij de aanvraag moet een kopie van de stageovereenkomst en een kopie van bewijs van inschrijving van de stagiair bij de onderwijsinstelling worden geleverd. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.  

Openstelling

De subsidie kan vanaf 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021 worden aangevraagd.  

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:  

info@vergoedingenwijzermetaal.nl. 

Meer informatie en relevante formats/documenten

https://www.snn.nl/ondernemers/subsidie-bol-stages-fryslan-2021

Datum18-07-2021
Beschikbaar vanaf18-07-2021
Beschikbaar tot30-12-2021
Ter inspiratie / alle berichten