Subsidie Duurzame inzetbaarheid bedrijven (MDIEU)

06 augustus 2023
De Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) is een subsidie voor duurzame inzetbaarheid bij bedrijven. Met deze regeling stimuleert de overheid projecten die de duurzame inzetbaarheid van werkenden vergroten.

Voorwaarden

Een aanvraag bevat één of meerdere activiteiten die betrekking hebben op ten minste één van de onderstaande thema’s, waarbij als eis geldt dat een aanvraag niet enkel betrekking mag hebben op activiteiten die vallen onder thema e:

a. het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken;
b. het bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap;
c. het stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit van werkenden;
d. het bevorderen van bewustwording en van de eigen regie van werkenden op hun loopbaan;
e. het treffen van maatwerkafspraken rondom eerder uittreden.

Onder thema e, dat bedoeld is om oudere werknemers met zwaar werk eerder te laten stoppen, geldt dat de uittreeddatum tot maximaal 3 jaar voor de geldende AOW­-leeftijd mag liggen.
Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen en aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Vergoeding

Voor het (laten) opstellen van een bedrijfsanalyse ontvangt de aanvrager een vaste vergoeding van
€ 20.000,-. Er is € 10.000.- beschikbaar voor het maken van een update van een eerder gemaakt activiteitenplan. Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag voor een activiteitenplan is € 75.000,-. De subsidiebijdrage is 50% van de kosten voor duurzame inzetbaarheid en 25% voor het eerder stoppen met werken.

Het subsidieplafond voor het aanvraagtijdvak van 5 februari 2024 tot en met 29 maart 2024 voor het uitvoeren van een activiteitenplan door individuele bedrijven zijn de bedragen nog niet bekend, maar in 2023 was dit € 17 miljoen voor aanvragen tot € 300.000,- en € 75 miljoen voor bedragen daarboven.

Aanvragen

Aanvragen van de subsidie verloopt in een aantal stappen:

  1. De eerste stap in het aanvraagproces is het (laten) maken van een bedrijfsanalyse. Dit onderzoek helpt bij het in kaart brengen van de knelpunten rondom duurzame inzetbaarheid en – indien van toepassing – eerder stoppen met werken.
  2. De volgende stap is het opstellen van een activiteitenplan. In het activiteitenplan staan de activiteiten die de in bedrijfsanalyse gevonden knelpunten oplossen. Het activiteitenplan moet ook een begroting bevatten.
  3. Vervolgens kunt u zich registreren als subsidieaanvrager. Registreren kan door een account aan te maken op het Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid. U kunt de subsidie aanvragen door in een bepaald aanvraagtijdvak het elektronische aanvraagformulier in dit portaal in te vullen. De bedrijfsanalyse, het activiteitenplan en de begroting voegt u daarin als bijlagen toe. Na dertien weken volgt de beslissing op uw subsidieaanvraag.

Openstelling

Aanvragen van de subsidie MDIEU  voor een sectoranalyse kan vanaf 5 februari 2024, 9:00 uur, tot 29 maart 2024, 17:00 uur. Aanvragen van de subsidie voor een activiteitenplan kan vanaf 2 april 2024, 09.00 uur t/m 26 april 2024, 17.00 uur en van 2 september 2024, 9.00 uur tot en met 27 september 2024, 17.00 uur .

Contact

Kijk op de website voor meer informatie over de door A+O vorig jaar gemaakte sectoranalyse.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Dowload hier de documenten voor de bedrijfsanalyse, activiteitenplan en begroting. Voor meer informatie zie website Uitvoering Van Beleid.

Datum6-08-2023
Beschikbaar vanaf24-08-2023
Beschikbaar tot30-12-2025
Ter inspiratie / alle berichten