Subsidieregeling Arbeidsmarktscholing Groningen

10 maart 2021
Organisaties uit de provincie Groningen kunnen vanuit de subsidieregeling Arbeidsmarktscholing Groningen maximaal € 4.000,- subsidie aanvragen voor het scholen van medewerkers of eigenaren.

Voorwaarden

  • Alle in de provincie Groningen gevestigde ondernemingen, kennisinstellingen en organisaties mogen de subsidie aanvragen.
  • De subsidie kan worden aangevraagd voor het volgen van een opleiding, seminar of cursus bij een onafhankelijke deskundige die ingeschreven is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • De scholingsactiviteit is gericht op het versterken of vergroten van de inzetbaarheid van eigenaren en/of medewerkers binnen de organisatie en op het versterken en vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers buiten de organisatie. Hiervoor worden nieuwe vaardigheden en taken aangeleerd die ingezet kunnen worden.
  • Een organisatie krijgt maximaal twee keer subsidie vanuit deze regeling.
  • De opleidingskosten bedragen minstens € 500,-.
  • Voor de scholingsactiviteit mag geen verplichting zijn aangegaan vóór 1 januari 2021.

Vergoeding

De subsidie bedraagt 70% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 4.000,-. Het subsidieplafond bedraagt € 270.000,-.

Aanvragen

Een aanvraag kan ingediend worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Openstelling

De regeling is vanaf 1 maart 2021 tot en met 31 december 2021 beschikbaar.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal: 

info@vergoedingenwijzermetaal.nl. 

Meer informatie en relevante formats/documenten

https://www.snn.nl/ondernemers/subsidie-arbeidsmarktscholing-groningen

Datum10-03-2021
Beschikbaar vanaf28-02-2021
Beschikbaar tot10-05-2021
Ter inspiratie / alle berichten