Subsidieregeling Onderwijs & Arbeidsmarkt Gelderland

24 juni 2024
Bedrijven gevestigd in Gelderland kunnen subsidie ontvangen voor activiteiten die bijdragen aan het verkleinen van de arbeidsmarktongelijkheid binnen de provincie Gelderland. Door bijvoorbeeld te investeren in duurzame inzetbaarheid van het personeel of ervoor te zorgen dat meer leerlingen voor een techniekopleiding gaan kiezen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie zijn:

 • De aanvrager is een onderneming, onderwijs- en kennisinstelling, gemeente of een samenwerkingsverband.
 • Bij de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten moeten één of meerdere ondernemingen of brancheorganisaties betrokken zijn.
 • Voor bedrijven gaat het om activiteiten die bijdragen aan het verkleinen van arbeidsmarktongelijkheid door te investeren in duurzame inzetbaarheid van personeel door:
  • het stimuleren van behoud van vakbekwame mensen in de regio;
  • het afstemmen van onderwijs en praktijk;
  • te investeren in flexibilisering van de (toekomstige) beroepsbevolking.
 • Bij de voorbereiding en uitvoering zijn één of meerdere ondernemingen of brancheorganisaties betrokken.
 • Er wordt geen subsidie verstrekt indien voor de betreffende activiteit subsidie kan worden verstrekt op grond van de Europese subsidieregeling INTERREG.

Vergoeding

De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 200.000,-. Kosten van investeringen in materiële vaste activa komen niet voor subsidie in aanmerking.

Aanvragen

Aanvragen kunnen gedurende de looptijd van de regeling ingediend worden via het subsidieportaal van de provincie Gelderland.

Openstelling

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2020 (17.00 uur).

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op de website van provincie Gelderland en op overheid.nl, paragraaf 6.27. 

Beschikbaar vanaf3-09-2018
Beschikbaar tot30-12-2020
Ter inspiratie / alle berichten