Subsidieregeling stageplaatsen Fryslân 2020

16 april 2024
Met de subsidieregeling stageplaatsen Fryslân kunnen stagegevers een subsidie van € 1.000,- tot € 1.500,- aanvragen voor het aanbieden van veilige stageplaatsen aan studenten van het Praktijk Onderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs, MBO, HBO en WO.

Voorwaarden

De subsidieregeling kent de volgende voorwaarden:

  • Alle in Fryslân gevestigde ondernemingen, kennisinstellingen en organisaties kunnen een vergoeding aanvragen. De aanvrager heeft op het moment van ontvangst van de aanvraag tenminste één bestaande vestiging in Fryslân van waaruit activiteiten worden uitgevoerd. Overheden komen niet in aanmerking voor subsidie.
  • De stagiair verricht zijn in de stageovereenkomst vermelde uren volledig voor en ten gunste van de aanvrager.
  • Uit de stageovereenkomst blijkt dat de duur van de stage een omvang heeft van minimaal 280 uren.
  • De stage wordt uiterlijk gerealiseerd binnen één jaar na ontvangst van de aanvraag.
  • De aanvrager verklaart dat de kosten voor de stage, zelf gemaakt en betaald worden. LET OP! Indien gebruik wordt gemaakt van deze regeling, kan geen aanspraak worden gemaakt op de stagevergoeding die A+O aanbiedt (maximaal € 40 per stageweek)
  • De stagiair hoeft niet persé een student te zijn die bij een Friese onderwijsinstelling staat ingeschreven.
  • De aanvrager verklaart dat de stage praktisch uitvoerbaar is gezien de COVID-19 beperkingen en RIVM-richtlijnen.
  • De aanvrager verklaart dat de ondertekende stageovereenkomst uiterlijk 4 weken voor indienen van de aanvraag is aangegaan.

Vergoeding

Voor een stage die tussen de 280 en 400 uur duurt, is het subsidiebedrag € 1.000,-. Voor een stage die meer dan 400 uur duurt, is het subsidiebedrag € 1.500,-. Het subsidiebudget bedraagt € 300.000,-.

Aanvragen

Aanvragen kunnen ingediend worden bij Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN)

Openstelling

De subsidie kan van 1 september t/m 31 december 2020 worden aangevraagd.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie van de Provincie.

Meer informatie van SNN.

Beschikbaar vanaf31-08-2020
Beschikbaar tot13-09-2020
Ter inspiratie / alle berichten