Subsidieregeling Stageplaatsen Groningen

10 maart 2021
Vanuit de subsidieregeling Stageplaatsen Groningen kunnen organisaties uit de provincie Groningen een subsidie van € 1.000,- tot € 1.500,- aanvragen voor het beschikbaar stellen van een veilige stageplaats aan een student van het Praktijk Onderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs, MBO, HBO en WO.

Voorwaarden

  • Alle in de provincie Groningen gevestigde ondernemingen, kennisinstellingen en organisaties mogen de subsidie aanvragen.
  • De student volgt een studie aan een geaccrediteerde opleiding binnen het MBO, HBO, WO, PO of VSO.
  • De duur van de stage is minimaal 280 uur.
  • Een organisatie krijgt maximaal twee keer subsidie vanuit deze regeling.
  • De stage wordt uiterlijk binnen één jaar na aanvraag van de subsidie gerealiseerd.
  • BBL-opleidingen zijn uitgesloten van deze regeling.
  • Voor de stage mag geen verplichting zijn aangegaan vóór 1 januari 2021.

Vergoeding

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de duur van de stage. Voor een stage die tussen de 280 en 400 uur duurt, bedraagt het subsidiebedrag € 1.000,-. Voor een stage van meer dan 400 uur bedraagt het subsidiebedrag € 1.500,-. Het subsidieplafond bedraagt € 270.000,-.

Aanvragen

Een aanvraag kan ingediend worden bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Openstelling

De regeling is vanaf 1 maart 2021 tot en met 31 december 2021 beschikbaar.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal: 

info@vergoedingenwijzermetaal.nl. 

Meer informatie en relevante formats/documenten

https://www.snn.nl/ondernemers/subsidie-stageplaatsen-groningen

Datum10-03-2021
Beschikbaar vanaf28-02-2021
Beschikbaar tot10-05-2021
Ter inspiratie / alle berichten