Tel mee met Taal

31 december 2020
Werkgevers kunnen een vergoeding ontvangen voor de kosten van een extern opleidingstraject gericht op het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid van een werknemer of zzp’er met een taalvaardigheidsniveau vmbo of lager. Trajecten gericht op het verbeteren van digitale- en rekenvaardigheden komen ook voor subsidie in aanmerking. De subsidie bedraagt maximaal € 1.500,- per cursist.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie zijn: 

  • Het opleidingstraject moet gericht zijn op de Nederlandse taalvaardigheid van een werknemer waarvan het referentieniveau zich bij aanvang lager dan 2F (niveau vmbo) bevindt. Voor meer informatie over taalvaardigheidsniveaus klik hier.

  • Naast activiteiten gericht op taal, zijn ook de activiteiten gericht op het verbeteren van digitale- en rekenvaardigheden subsidiabel. Waarbij ook hier naar het referentieniveau wordt gekeken (taal- of rekenvaardigheden lager dan 2F of digitale vaardigheden lager dan Basisniveau 2).

  • U biedt uw medewerker of zzp’er een opleiding via een erkende opleider aan. 
  • Het opleidingstraject bestaat uit minimaal 30 feitelijke contacturen. 

  • De subsidie is uitsluitend bedoeld voor opleidingstrajecten welke geen onderdeel uitmaken van een inburgeringcursus of een onderdeel daarvan. 

  • Per periode wordt er per aanvrager maar één aanvraag toegewezen. 

  • Het project dient uiterlijk 18 maanden na de subsidieverstrekking te zijn afgerond. 

Vergoeding

De kosten per lesuur (kosten opleiding gedeeld door het aantal lesuren) met een maximum van €150,- per uur komen voor subsidie in aanmerking. De subsidie bedraagt maximaal 67% van deze subsidiabele kosten tot een maximum van € 1.500,- per werknemer. Maximaal 15% van het subisidebedrag mag worden ingezet voor voor- en nazorg. De maximale subsidieaanvraag bedraagt € 125.000,-. 

Aanvragen

Aanvragen voor subsidie kunnen vanaf 1 januari 2024 worden ingediend bij DUS-I.

Openstelling

Werkgevers kunnen vanaf 1 januari tot en met 29 februari 2024 een aanvraag indienen. 

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal: 

info@vergoedingenwijzermetaal.nl. 

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op overheid.nl, de website van Tel mee met Taal en dus-i.nl.

Datum31-12-2020
Beschikbaar vanaf27-09-2016
Ter inspiratie / alle berichten