Tijdelijke loonkostensubsidie – Groot-Amsterdam

22 april 2024
Als u een nieuwe werknemer woonachtig in de regio Amsterdam (zie voor de lijst van gemeenten hieronder) in dienst neemt die een bijstandsuitkering van de gemeente ontving, is er tijdelijk loonkostensubsidie beschikbaar. De subsidie is tegemoetkoming in de loonkosten bedoeld voor het bekostigen van eventuele extra opleiding of begeleiding die deze werknemer nodig heeft om snel weer aan de slag te kunnen gaan. De bijdrage is maximaal € 5.000,- voor één jaar.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor de tijdelijke loonkostensubsidie staan hieronder op een rij:

  • De werknemer was voordat hij/zij in dienst kwam geregistreerd als werkloos/werkzoekend en ontving een uitkering (Participatiewet, de IOAW en IOAZ) van de gemeente of verrichte gesubsidieerd werk (ID, WIW, Participatiewet).
  • Sinds 1 juli 2017 geldt deze regeling ook voor een werkzoekende die geen uitkering van de gemeente Amsterdam ontvangt. Hierbij moet het gaan om een werkzoekende van 27 jaar of ouder die minimaal 3 maanden begeleid wordt door de gemeente.
  • De werknemer woont in de (arbeidsmarkt)regio Groot-Amsterdam (gemeente Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen,  Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, De Ronde Venen en Uithoorn) en kreeg van deze gemeente de uitkering.
  • De vestigingsplaats van de werkgever is niet van belang zolang het gaat om een onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • De werknemer heeft/krijgt een contract voor minimaal 6 maanden en 16 uur per week.
  • U biedt de werknemer extra scholing en/of begeleiding om snel productief te zijn.
  • Subsidie is ook beschikbaar ingeval van detachering of payroll.

Vergoeding

De loonkostensubsidie betreft minimaal 6 en maximaal 12 maanden. U kunt maximaal een vergoeding aanvragen van € 3.000,- voor het eerste halfjaar en € 2.000,- voor het tweede halfjaar. In totaal dus € 5.000,- bij een voltijds dienstverband. Wanneer de werknemer parttime werkt, wordt het bedrag naar rato berekend. Voor kandidaten jonger dan 21 jaar gelden lagere subsidiebedragen (zie onderstaande link naar de beleidsregels). De subsidie wordt definitief vastgesteld, na het leveren van bewijsstukken (arbeidsovereenkomst) door de werkgever, waaruit blijkt dat de kandidaat gedurende de overeengekomen arbeidsduur en periode gewerkt heeft.

Aanvragen

U kunt contact opnemen met het Werkgevers Servicepunt Groot-Amsterdam. Samen met de contactpersoon dient u de aanvraag in. De aanvraag moet gedaan worden binnen 30 dagen na het begin van het contract van de nieuwe werknemer.

Openstelling

De regeling is tijdelijk van aard, maar er is geen einddatum bekend.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op de website van het Werkgevers Servicepunt Groot-Amsterdam.

Beschikbaar vanaf31-12-2015
Ter inspiratie / alle berichten