Traineeplaats voor jongeren uit gemeente Amsterdam

16 april 2024
Door een jonge werkzoekende uit de gemeente Amsterdam voor een half jaar een traineeplek aan te bieden, geeft u een enthousiaste jongere een goede start en kunt u werk uitvoeren waar u geen personeel voor vrij hebt. Het voordeel voor u als werkgever is dat u deze trainee geen salaris hoeft te betalen omdat deze zijn/haar recht op uitkering behoudt.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor de traineeplaats regeling staan hieronder op een rij:

  • De jonge werkzoekende is woonachtig in de gemeente Amsterdam. Waar het bedrijf is gevestigd maakt niet uit.
  • De traineeplaats is voor 32 uur per week en voor een periode van 6 maanden.
  • De jongere (tot 27 jaar) gaat aanvullend werk doen, dus werk waarvoor geen vacature is geweest of komt.
  • U kunt tijdens of na de traineeperiode de jongere op elk moment een baan aanbieden. Dit is geen verplichting.
  • De jongere wordt in overleg met u door het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam geselecteerd en heeft een afgeronde hbo- of mbo-opleiding.
  • Het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam blijft de jongere begeleiden tijdens de traineeplaats, met als doel dat hij/zij een normale baan krijgt.
  • Als de jongere tijdens de traineeperiode een normale baan vindt, stopt de traineeplaats. Het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam zal in dat geval, als u dat wilt, een nieuwe trainee voor u zoeken.

Vergoeding

Er is geen sprake van een vergoeding maar van een werknemer aan wie u geen loon hoeft te betalen die werk kan doen waar u normaal geen personeel voor heeft. Het voordeel bestaat eruit dat u geen loon hoeft te betalen voor de trainee.

Aanvragen

U kunt contact opnemen met het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam voor een gesprek over de mogelijke traineeplaats. Na selectie en een voorstelronde kunt u een keuze uit de kandidaten maken.

Openstelling

De regeling is tijdelijk, er is geen einddatum bekend.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op de website van het Werkgevers Servicepunt Groot-Amsterdam.

Beschikbaar vanaf31-12-2015
Ter inspiratie / alle berichten