Upgrade Jezelf Zwolle

03 november 2020
Upgrade Jezelf draagt tot 50% bij in de projectkosten van een opleiding of scholingstraject voor organisaties in de regio Zwolle. Door individuele organisaties kan maximaal € 25.000,- en door samenwerkingsverbanden kan maximaal € 100.000,- worden aangevraagd.

Voorwaarden

De regeling kent de volgende voorwaarden: 

  • Om voor een bijdrage in aanmerking te komen dient de aanvragende partij (werkgever of maatschappelijke organisatie) gevestigd te zijn in één van de 19 gemeenten in de Regio Zwolle. 

  • Aanvragen kunnen door individuele organisaties (individuele route) of samenwerkingsverbanden (samenwerkingsroute) worden ingediend middels een voor de betreffende route geldend aanvraagformulier. 

  • Het scholingstraject waarvoor subsidie wordt aangevraagd mag nog niet begonnen zijn, moet binnen zes maanden na de toekenning van de subsidie zijn gestart en moet binnen achttien maanden na het begin van de opleiding zijn afgerond

  • Samenwerkingsverbanden dienen betrekking te hebben op één van de volgende sectoren: Bouw, Creatieve Industrie, Zorg & Welzijn, Onderwijs, Vrijetijdseconomie, Techniek & Energietransitie, Transport & Logistiek, E-commerce & IT of Agri & Food. 

  • Een project waarvoor een aanvraag wordt ingediend moet bijdragen aan de doelstellingen van de Human Capital Agenda van de Regio Zwolle: beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit en daarmee aan een goed werkende arbeidsmarkt.  

  • Bij een aanvraag voor de samenwerkingsroute dient een activiteitenplan bij de aanvraag meegezonden te worden. 

  • Binnen de individuele route kan voor maximaal 20 werknemers een aanvraag worden ingediend. 

  • Alleen kosten van een opleiding of scholingstraject van een erkende opleider komen in aanmerking voor subsidie. 

  • Er kan maximaal twee keer subsidie worden verstrekt voor dezelfde werknemer en/of eigenaar, gedurende de looptijd van de regeling.

Vergoeding

Vanuit het ontwikkelfonds draagt Upgrade jezelf tot 50% bij in de projectkosten. Voor de individuele route kan maximaal € 20.000,- worden aangevraagd en maximaal € 2.500,-. per werknemer en/of per eigenaar. Voor de samenwerkingsroute kan maximaal € 100.000,- worden aangevraagd. 

Aanvragen

Het indienen van een aanvraag als (individuele) werkgever kan via het aanvraagformulier op website van Upgrade jezelf. Voor het opstellen van een plan en de voorbereiding van een aanvraag als samenwerkingsverband, neemt u contact op met het programmateam van de Human Capital Agenda Regio Zwolle.

Openstelling

Er wordt jaarlijks budget gereserveerd voor deze regeling. De regeling loopt formeel tot en met 31 december 2023, maar kan eerder ingetrokken worden. 

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op de website van Upgrade Jezelf Regio Zwolle.

Datum3-11-2020
Beschikbaar vanaf3-11-2020
Beschikbaar tot30-12-2023
Ter inspiratie / alle berichten