Vergroten zij- en bbl-instroom (zbi)

09 december 2015
Bedrijven die via een flexorganisatie een bbl-leerling plaatsen op niveau II, III en IV, kunnen bij A+O een vergoeding aanvragen. (Looptijd 1 februari 2015 tot en met 31 december 2017)

Aanvragen

 1. Aanmelden van de leerling-flexkracht gedurende de studieperiode doch uiterlijk binnen 6 maanden na aanvangsdatum van het aan te vragen studiejaar.
 2. U meldt de leerling digitaal aan via de button Mijn A+O op onze website www.ao-metalektro.nl.
 3. U print, ondertekent en uploadt het aanmeldingsformulier naar Stichting A+O Metalektro, samen met de volgende bijlagen:
  • bewijs van inschrijving: bpv/pok, volledig ondertekend door de flexorganisatie, het leerbedrijf, de onderwijsinstelling en de leerling-flexkracht;
  • de opdrachtovereenkomst tussen leerbedrijf en flexorganisatie;
   Let op: De duur van de opdrachtovereenkomst tussen leerbedrijf en de flexorganisatie dient gelijk te zijn aan de duur van de bpv/pok.
  • De verklaring van de flexorganisatie.
 4. Alleen volledige en ondertekende aanvragen worden in behandeling genomen.
  Let op: De datum waarop u de aanvraag indient geldt als indiendatum!

Contact

Heeft u belangstelling voor deze regeling of wilt u meer informatie neemt u dan contact op met A+O, telefoonnummer (088) 60 50 960 of per email: vergoedingen@ao-metalektro.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Factsheet zbi versie december 2016.pdf
Datum9-12-2015
Beschikbaar vanaf9-12-2015
Beschikbaar tot28-02-2017
Ter inspiratie / alle berichten