Voucher techniek opleiding in Overijssel

13 juli 2024
De voucher ‘ik werk binnen de techniek’ ter waarde van € 500,- is beschikbaar gesteld voor het bieden van een opleiding ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling aan werkenden in de techniek binnen de provincie Overijssel.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie zijn:

  • De voucher wordt besteed aan activiteiten ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer en kan worden besteed aan opleiding ten behoeve van de persoonlijke groei, ontwikkeling en het bevorderen van de kennis en vaardigheden van de werknemer. Wettelijk verplichte certificeringen zoals VCA, EHBO, BHV en rijbewijzen komen niet in aanmerking.
  • De uitvoerder is een externe- of branche opleider.
  • Het scholing-/begeleidingstraject mag bij aanvraag nog niet gestart zijn.
  • Het bedrijf en/of de deelnemer dient gevestigd/woonachtig te zijn in de provincie Overijssel.
  • Per organisatie mogen maximaal twintig vouchers aangevraagd worden.  

Vergoeding

Maximaal € 500,- van de opleidingskosten worden middels de voucher vergoed. Naast de maximale vergoeding dient er vanuit het O&O fonds en/of de werkgever eenzelfde bedrag aan cofinanciering te zijn. Degene die de opleiding betaalt krijgt het voucherbedrag uitgekeerd.  

Aanvragen

De aanvraag wordt formeel ingediend door de werknemer bij de administratie van Overijsselse techniekuitdaging via: info@overijsselsvakmanschap.nl. Aanvragen kunnen gedurende de looptijd van de regeling ingediend worden zolang de voorraad strekt.

Openstelling

Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2020 ingediend worden.  

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Voor meer informatie. 

Beschikbaar vanaf3-01-2019
Beschikbaar tot14-04-2021
Ter inspiratie / alle berichten