Met de voucherregeling ‘Duurzame Inzetbaarheid Noordoost-Brabant’ biedt de regio Noordoost-Brabant een stimulans aan bedrijven om te investeren in een duurzaam inzetbaarheidsbeleid voor de eigen medewerkers.

Voorwaarden

Voor deze regeling gelden de volgende algemene voorwaarden: 

  • De aanvrager is voornemens te investeren in een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. 

  • Het voorgenomen duurzaam inzetbaarheidsbeleid is gericht op de eigen medewerkers. 

Vergoeding

De voucherregeling ziet toe op een verlaging van de investeringskosten voor bedrijven. Er wordt een eigen bijdrage van 30% van de kosten gevraagd. Per saldo wordt dus 70% van de investeringskosten vergoed. 

Aanvragen

De voucher kan worden aangevraagd door contact op te nemen met Duurzaam Inzetbaar NOB via het online contactformulier

Openstelling

De vouchers kunnen met ingang van 2022 worden aangevraagd. Er is geen nadere informatie bekend rond de eventuele einddatum en hoeveel budget voor deze regeling beschikbaar is. 

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal: 
 
info@vergoedingenwijzermetaal.nl 

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op de website van Duuraam Inzetbaar NOB.

Factsheet zbi versie december 2016.pdf
Datum19-04-2022
Beschikbaar vanaf19-04-2022