Voucherregeling MKB Fryslân

23 december 2020
Met de regeling MKB Fryslân kunnen ondernemers in de provincie Friesland, een tegemoetkoming in de kosten ontvangen voor bedrijfsontwikkeling, innovatie en strategische ondernemersontwikkeling.

Voorwaarden

De voucherregeling kent de volgende voorwaarden:

 • Uitsluitend mkb-ondernemingen komen in aanmerking voor de subsidie.
 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten in het werkingsgebied van de provincie Friesland plaatsvinden.
 • Subsidie kan aangevraagd worden voor:
  • Bedrijfsontwikkeling: het inschakelen van een deskundige voor bedrijfsontwikkeling, innovatie-advies of strategisch HR. Hieronder vallen het laten opstellen van een financieringsplan, procesoptimalisatieplan, bedrijfsplan, innovatieplan of beleidsplan.
  • Strategisch HR: het inschakelen van een deskundige voor het laten opstellen van een adviesplan op het gebied van strategisch HR. Ook het volgen van een opleiding door (DGA-)eigenaren en MT-leden voor strategische ondernemersontwikkeling valt onder dit onderdeel.
 • Er mogen geen contracten aangegaan zijn vóór het indienen van de subsidieaanvraag.
 • Het project wordt binnen 6 maanden na toezegging van de subsidie afgerond. De scholing van medewerkers en/of eigenaren moet binnen 12 maanden na toezegging afgerond zijn.
 • Een mkb onderneming kan maximaal twee vouchers aanvragen, hierbij tellen vouchers uit voorgaande jaren mee.
 • De aan te vragen subsidiabele kosten moeten minimaal € 1.000,- bedragen.

Vergoeding

Het budget voor het jaar 2022 bedraagt € 900.000,-. Van dit bedrag is € 600.000,- gereserveerd voor bedrijfsontwikkeling en € 300.000,- voor strategisch HR. De maximale subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een minimum subsidiebedrag van € 500,- en een maximum van € 5.000,-.

Aanvragen

Aanvragen kunnen ingediend worden bij het Samenwerkingsverband Noord Nederland. Ook bedrijven die al een voucher hebben ontvangen uit de Voucherregeling MKB Fryslân (2021) kunnen een aanvraag doen.

Openstelling

De regeling sluit op 31 december 2022.

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is te vinden op de website van Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Datum23-12-2020
Beschikbaar vanaf30-10-2018
Beschikbaar tot30-12-2022
Ter inspiratie / alle berichten