Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland

04 juni 2020
Mkb’ers gevestigd in Flevoland kunnen subsidie ontvangen voor het inhuren van externe deskundigen ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer of een bedrijfsscholingsscan. Via deze vouchers biedt Flevoland haar Mkb’ers de kans om het bedrijf verder te ontwikkelen en de activiteiten uit te breiden.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van de vouchers zijn: 

 • De mkb’er dient gevestigd te zijn in Flevoland. Voor de ingehuurde externe geldt dit niet. 

 • De uit te voeren activiteit dient te leiden tot meer omzet en/of werk. 

 • Twee van de drie typen vouchers zijn gericht op de ontwikkeling van medewerkers: 

 • Voucher ‘persoonlijke ontwikkeling’: voor coaching en scholing gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer; 

 • Voucher ‘bedrijfsscholingsscan’: voor uitvoering van een scan gericht op het behoud van arbeidsvitaliteit van medewerkers in relatie tot de ambities van de onderneming. 

 • Er dient in relatie tot bovenstaande vouchers sprake te zijn van één van onderstaande situaties:  

 • De ondernemer moet nieuwe of andere vaardigheden ontwikkelen voor de (volgende) fase waarin de onderneming zich bevindt; 

 • De scan van arbeidsvitaliteit van de medewerkers is noodzakelijk om gericht scholing in te kunnen zetten ten behoeve van de onderneming. 

 • De activiteit mag bij aanvraag nog niet gestart zijn. De activiteit dient binnen 6 maanden na toekenning te starten doch uiterlijk 31-12-2021 te zijn afgerond.  

  • Mkb’ers mogen meerdere keren een voucher van eenzelfde type aanvragen totdat het maximumbedrag per voucher is bereikt.

Vergoeding

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten voor alle vouchers. Voor de vouchers 'kennis en expertise', ‘persoonlijke ontwikkeling’ en 'maritieme innovatie' is het maximumbedrag vastgesteld op € 15.000,-. Voor de voucher ‘bedrijfsscholingsscan’ is het maximumbedrag € 5.000,-. In totaal is er ruim € 2,3 miljoen beschikbaar voor deze regeling, waarvan € 200.000,- voor de vouchers ‘bedrijfsscholingsscan’, € 170.000,- voor de vouchers 'maritieme innovatie' en € 2 miljoen voor de voucher ‘persoonlijke ontwikkeling’ en de voucher ‘kennis & expertise’. 

Aanvragen

Aanvragen kunnen gedurende de looptijd van de regeling ingediend worden via het subsidieportaal van Horizon (de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland). 

Openstelling

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2021.  

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal:

info@vergoedingenwijzermetaal.nl.
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Koninklijke Metaalunie 030-6053344.

Meer informatie en relevante formats/documenten

Meer informatie is hier te vinden.

Datum4-06-2020
Beschikbaar vanaf4-06-2020
Beschikbaar tot30-12-2021
Ter inspiratie / alle berichten