“Zo lever je een bijdrage om de instroom van jongeren in de sector te vergroten”

25 februari 2021

Ondanks de coronacrisis is er binnen de technische sector nog altijd krapte aan personeel. En die krapte zal na de crisis alleen maar groter worden, voorspelt Erik de Mink van Jet-Net &Technet regio Noord-West. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is essentieel om de instroom van jongeren in de techniek te vergroten. Maar hoe kom je als bedrijf met een school in contact? De Mink bedacht een simpele oplossing. 

“Binnen Jet-Net & TechNet werken bedrijven en scholen samen om meer jongeren te laten kiezen voor een technische opleiding en carrière in de techniek”, vertelt Erik de Mink, accounthouder bij Jet-Net & TechNet in regio Noord-Holland, Flevoland & Utrecht. “Het is onderdeel van het Platform Talent voor Technologie, dat gefinancierd wordt door de overheid, vakbonden en de technische brancheorganisaties en opleidingsfondsen, waaronder ook A+O.”   

Jongeren verleiden 

Erik de Mink, Jet-Net & Technet regio Noord-West

“Technische bedrijven kampen nog altijd met een gebrek aan personeel, en die krapte zal na de coronacrisis alleen maar nog groter worden”, zegt De Mink. “Om de instroom te bevorderen is het van belang om zoveel mogelijk jongeren te verleiden voor de techniek. Heel concreet doen we dat door het verhaal van de 7 werelden van techniek te vertellen op basisscholen en scholen voor voorgezet onderwijs. Techniek zit eigenlijk in alle haarvaten van onze samenleving. De zorg, de bouw, de industrie en de media, overal zijn technici voor nodig. En al die technici leveren een belangrijke bijdrage aan onze maatschappij. Dat verhaal willen we bij jongeren brengen.”   

De Mink: “In de regio Noord-West organiseren we voor vmbo-2 studenten, die voor hun studiekeus staan, onder meer het Tech Your Talent Event. Tijdens dit event kunnen vmbo-studenten allerlei interessante workshops doen. In 2019 vond het event plaats op de Bouwcampus in Heerhugowaard en in de sporthal van Beverwijk. Dit was in 2020 vanwege corona niet mogelijk en hebben we op acht vmbo-scholen workshops gegeven.” En ook voor basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 worden op verschillende plaatsen in Noord-West promotieactiviteiten rond techniek georganiseerd, de zogenaamde PET-events. De Mink: “Op een grote locatie kunnen de leerlingen dan allemaal leuke dingen doen, zoals een stroomkring bouwen, lassen of van papier autotootjes met een elektromotor maken. Op die manier willen we de kinderen al op jonge leeftijd kennis laten maken met techniek.”   

“Alleen geld is niet voldoende om onderwijs en bedrijfsleven te laten samenwerken”

Sterk techniekonderwijs

 “De grootste uitdaging is om scholen en bedrijven aan elkaar te koppelen”, zegt De Mink. “Om samenwerking tussen scholen en bedrijven te stimuleren, heeft de overheid het project Sterk Techniekonderwijs (STO) opgezet. Vier jaar lang is daar 100 miljoen per jaar voor beschikbaar. Vmbo-scholen hebben daarvoor plannen ingediend om hun onderwijs te verbeteren. Voorwaarde is wel dat zij met het bedrijfsleven en met andere scholen, zoals basisscholen en ROC’s samenwerken.”  

 Maar dat er veel geld beschikbaar is om samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te stimuleren, wil nog niet zeggen dat die samenwerking er ook daadwerkelijk komt, stelt De Mink. “Het kost tijd om scholen en bedrijven met elkaar in contact te brengen en ervoor te zorgen dat er gezamenlijke activiteiten wordt opgezet. Daarom brengen wij in onze regio de mensen bij elkaar via de website www.techportal.nl. Op de website staat een formulier, waarmee je je als bedrijf kunt aanmelden. Dus heb je een stageplek, een technasium-opdracht voor havisten of wil je een workshop verzorgen bij het Tech Your Talent Event of bij de PET-events: meld je dan via dit formulier aan. Dat formulier komt dan bij mij binnen. Ik zorg er vervolgens voor dat jouw verzoek terecht komt bij één van de coördinatoren van Sterk Techniekonderwijs. Zij regelen vervolgens dat jouw bedrijf wordt gelinkt aan een school of aan een organisator van een van regionale events.”  

 Juist voor metalektrobedrijven zonder werving- en selectiemedewerker kan dit interessant zijn, benadrukt De Mink. “Veel bedrijven hebben geen enorme promotiebudgetten. Een gastles of workshop verzorgen kost eigenlijk niets. En weet je niet hoe je zo’n gastles of workshop moet invullen? Dan kun je terecht bij mij of één van mijn collega’s van Jet-Net & TechNet voor begeleiding en ondersteuning. Door op die manier als individueel bedrijf actief te zijn, breng je niet alleen je eigen bedrijf onder de aandacht. Je levert vooral er ook een bijdrage aan om de instroom van jongeren in de technische sector als geheel te vergroten. En dat is – gezien de personeelskrapte – hard nodig.”   

Meer informatie

Erik de Mink, accounthouder bij Jet-Net & TechNet in regio Noord-Holland, Flevoland & Utrecht, tel. 06-53737563 of per email: erik.de-mink@tatasteeleurope.com. 

A+O contactpersoon

Patricia Klerkx
Regiomanager West-Nederland

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste nieuws over de sector.

Ter inspiratie / alle berichten