Zij-instroom: een andere kijk op de arbeidsmarkt

Technische vakmensen zijn onmisbaar voor de Metalektro. Maar het aantal studenten in de techniek daalt en de vergrijzing neemt toe, dit levert een behoorlijk tekort aan technische vakmensen op. Door anders te kijken naar de arbeidsmarkt en de herkenning van skills, kunnen zij-instromers de oplossing zijn voor jouw tekort. Vaak zijn deze nieuwe collega’s alleen niet direct inzetbaar. Ze moeten eerst vertrouwd raken met het werk en de mensen in je bedrijf. Bovendien moeten ze  worden ingewerkt in hun functie: via interne of externe bijscholing. Dat kost tijd en geld. Als tegemoetkoming in deze kosten kun je bij A+O een vergoeding aanvragen. 

Aanbod A+O

A+O biedt een vergoeding aan voor een tegemoetkoming in de kosten voor de functiegerichte bijscholing van zij-instromers in technische functies vanuit sectoren buiten de Metalektro. Dit kan gaan om de kosten voor zowel een intern als extern bijscholingstraject, of een combinatie van beide. Je kunt een vergoeding ontvangen van maximaal €3.000,- per medewerker. 

Belangrijk om te weten

 • Je vraagt de vergoeding aan voorafgaand of tijdens de functiegerichte bijscholing van de nieuwe zij-instromer. Het gaat hierbij om een vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten.  
 • Onder functiegerichte bijscholing vallen externe trainingen, workshops en coaching. Daarnaast komen ook interne scholing (werkplekleren) en coaching in aanmerking voor deze regeling. 
 • De vergoeding geldt niet voor: 
  • algemene inwerkactiviteiten zoals voorstellen, kennismaken met collega’s en rondleidingen;
  • ‘van-werk-naar-werk-trajecten’ binnen de Metalektro-sector. 
 • De bijscholing kan uit meerdere (interne en externe) onderdelen bestaan. In de aanvraag worden die samen opgevoerd, waarbij de kosten het maximumbedrag niet mogen overschrijden. 
 • De functiegerichte bijscholing start binnen 3 maanden na aanvang van het dienstverband en is bij aanvraag nog niet afgerond. Het mag hierbij niet gaan om een erkende crebo- of croho-opleiding: hiervoor biedt A+O andere vergoedingen aan. 
 • De vergoeding wordt binnen 3 maanden na startdatum van de bijscholing aangevraagd. Het gaat hierbij om een vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten. 
 • De aanvraag wordt in behandeling genomen wanneer de nieuwe medewerker een arbeidsovereenkomst heeft met het aangesloten bedrijf voor tenminste 6 maanden en niet werkzaam was in de Metalektro. 
 • Per medewerker kan de vergoeding één keer aangevraagd worden, met een maximum van 5 medewerkers per bedrijf. 
 • Werknemers waarvoor deze vergoeding wordt toegekend, kunnen voor de gedeclareerde activiteiten geen gebruik maken van andere regelingen/vergoedingen van A+O. 
 • Je bedrijf betaalt de bijscholingskosten en declareert deze na het afronden van het traject bij A+O, tot een maximum van €3.000,- per persoon. De btw kan niet doorberekend worden. 
 • Je bedrijf is bereid mee te werken aan een beknopte evaluatie, waarin onder andere naar de aard van de bijscholing en de herkomstsector van nieuwe medewerker wordt gevraagd.  

Aanvragen?

Klik hier om de tegemoetkoming eenvoudig via ‘Mijn A+O’ aan te vragen. Doe dit binnen 3 maanden na startdatum van de bijscholing en voordat de bijscholing is afgerond. 

Declareren?

Klik hier om via ‘Mijn A+O’ te declareren. Doe dit uiterlijk binnen 3 maanden nadat de bijscholing is afgerond. Voeg de volgende bijlagen toe: 

 • Externe bijscholingskosten: een kopiefactuur van externe uitvoerder(s). Hierop zijn ook je bedrijfsnaam vermeld, de uitgevoerde activiteiten en de uitvoeringsperiode. Vergeet niet op de factuur de naam van de medewerker te vermelden.
 • Interne kosten: een kostenspecificatie van de intern ingezette bijscholingscapaciteit. De werkelijke uren x €50,-, met vermelding van de uitgevoerde activiteiten en de uitvoeringsperiode. Zie hiervoor het format bij bestanden onderaan deze pagina.
  Let op: de medewerker die intern is ingezet moet deze kostenspecificatie ondertekenen.

 *De aanvraagmogelijkheid voor deze regeling sluit, zodra het maximale budget is bereikt. 

Rob Bloks
Rob Bloks - Coördinator Praktijkopleider bij VDL Groep

“De vraag naar gekwalificeerde vakmensen is momenteel groter dan het aanbod. Vandaar dat VDL zich richt op het opleiden van zij-instromers. Onlangs startte het bedrijf in samenwerking met het mbo-onderwijs met een lasklas en een mechatronicaklas, ondersteund door de ‘Pilotregeling trainen en begeleiden zij-instroom’ van A+O.”

Ter inspiratie / alle berichten