Blijf aan het werk door begeleiding (VWNW)

Looptijd 1 januari 2023 t/m 31 december 2023

Aanbod A+O

A+O biedt medewerkers die het metalektrobedrijf om welke reden dan ook verlaten ondersteuning bij het vinden van ander werk binnen of buiten de sector. Doel van het aanbod is werkloosheid te voorkomen en medewerkers te behouden voor de (technische) arbeidsmarkt. Per medewerker vergoedt A+O van het Van-Werk-Naar-Werk-traject (VWNW) tot een maximum van € 3.000,-. Dit bedrag kun je besteden aan begeleiding en indien gewenst scholing.

Belangrijk om te weten

 • Je bedrijf kiest zelf een uitvoerder voor de VWNW-trajecten.
 • Je meldt medewerker(s) aan bij A+O en kiest (per medewerker) voor een uitvoerder.
 • Je bedrijf en de uitvoerder zorgen voor de intake en uitvoering van het traject (begeleiding/scholing van de medewerker).
 • Je bedrijf declareert na afloop van het traject per medewerker bij A+O en de kosten voor dit traject tot een maximum van € 3.000,- per medewerker worden vergoed.

Voorwaarden

 • Per werkgever geldt een maximum van 10 aanvragen tot en met 31 december 2023.
 • Het VWNW-traject bestaat uit begeleiding en daarnaast eventueel scholing tot een maximum van € 3.000,- per medewerker.
 • Je bedrijf benadert zelf een uitvoerder voor de uitvoering van het traject.
 • De aangemelde medewerker(s) moet(en) ten tijde van de aanvraag van het VWNW-project in dienst zijn bij je bedrijf (niet op detacherings- of uitzendbasis). Dit kan A+O controleren, bijvoorbeeld door een loonstrook of ander bewijs op te vragen waarmee het dienstverband ten tijde van de aanvraag wordt aangetoond. Als je als werkgever bij controle de gevraagde documenten niet kunt overleggen, behoudt A+O Metalektro zich het recht voor om de goedkeuring voor deze aanvraag in te trekken en de gemaakte kosten in rekening te brengen.
 • Je vraagt de vergoeding aan maximaal 3 maanden nadat het project gestart is.
 • Het is mogelijk om het traject met terugwerkende kracht aan te vragen vanaf 1 oktober 2022.
 • Het VWNW-traject voor de betreffende medewerker(s) start met een intakegesprek met de gekozen uitvoerende partij. Wanneer er geen intake wordt gehouden, start het traject bij het eerste gesprek tussen medewerker en gekozen uitvoerder.
 • De VWNW-trajecten (begeleiding en indien gewenst scholing) worden uitgevoerd binnen 12 maanden na start.
 • De beoordeling van de aanvragen voor deze regeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Budgetuitputting kan reden zijn voor afwijzing van de aanvraag.
 • Voor medewerkers die deelnemen aan een VWNW-traject kan, voor de binnen deze regeling aangevraagde activiteit(en), geen gebruik gemaakt worden van andere externe subsidieregelingen en/of andere regelingen en vergoedingen van A+O.
 • Voorfinanciering van de kosten vindt plaats door je bedrijf. Btw op externe kosten kun je niet declareren.

Aanvragen?

Vraag hier eenvoudig aan via onderstaande button.

Dit kan maximaal 3 maanden voordat het traject start en moet uiterlijk binnen 3 maanden na de startdatum van het traject zijn aangevraagd.

Declareren?

Klik hier om te declareren. Doe dat binnen 3 maanden nadat het traject is afgerond. Voeg de volgende bijlage(n) toe:

 • Een kopiefactuur van externe uitvoerder(s). Hierop zijn ook je bedrijfsnaam vermeld, de naam van de betreffende medewerker, de uitgevoerde activiteiten en de uitvoeringsperiode.
  Zie voorbeeld factuur bij bestanden.

* De aanvraagmogelijkheid sluit wanneer het maximum budget is bereikt.

Ter inspiratie / alle berichten