NL leert door: train je digitale vaardigheden! (gesloten)

Looptijd: 1 september 2021 t/m 31 december 2022

Deze regeling is gesloten, dus het is niet meer mogelijk een aanvraag in de dienen. Je kunt nog wel gebruik maken van ons overig aanbod voor het ontwikkelen van digitale vaardigheden.

 

Ben jij al helemaal toekomstproof?

Digitalisering en robotisering bieden nieuwe kansen. Wil je niet achterblijven bij de digitalisering in de markt? Zorg er dan op tijd voor dat je er vertrouwd mee raakt.

Aanbod A+O

A+O Metalektro vergoedt met de subsidie ‘NL leert door’ trainingen en cursussen op het gebied van digitalisering en robotisering. Klik hier voor de catalogus met opleidingen waar je uit kunt kiezen!

Belangrijk om te weten voor de aanvrager

Spelregels trainingen en cursussen

 • Maak een keuze voor een training of cursus uit het door A+O Metalektro geselecteerde aanbod. Het aanbod vind je hier.
 • Wil je een opleiding rondom digitale vaardigheden volgen, maar staat deze niet in de catalogus? Kijk dan of deze via de vergoeding Ontwikkelen digitale vaardigheden aangevraagd kan worden.
 • De training of cursus uit de catalogus moet starten op of na 1 september 2021 en wordt afgerond op uiterlijk  31 december 2022.
 • De aangemelde medewerker(s) moet(en) voor de duur van de training of cursus werkzaam zijn bij het bij A+O aangesloten bedrijf (niet op detacherings- of uitzendbasis). Dit kan A+O controleren, bijvoorbeeld door een loonstrook of ander bewijs op te vragen waarmee het dienstverband ten tijde van de aanvraag wordt aangetoond. Als je als werkgever bij controle de gevraagde documenten niet kunt overleggen, behoudt A+O Metalektro zich het recht voor om de goedkeuring voor deze aanvraag in te trekken en de gemaakte kosten in rekening te brengen.
 • Als werkgever breng je geen kosten in rekening bij de werknemer, ook niet wanneer hij/zij de opleiding niet afrondt of uit dienst treedt.
 • Er geldt een maximum van drie trainingen/opleidingen per metalektromedewerker (per training dient een aanvraag te worden ingediend).
 • Voor medewerkers die een training of cursus volgen, kan voor de binnen deze regeling aangevraagde activiteit(en), geen gebruik gemaakt worden van andere externe subsidieregelingen en/of andere regelingen en vergoedingen van A+O.
 • Er wordt onderscheid gemaakt tussen een inschrijving (bij het betreffende trainingsbureau) en een aanmelding voor de subsidie (via ‘Mijn A+O’). De aanvraag is pas volledig wanneer zowel de inschrijving als de aanmelding zijn bevestigd.
 • De digitale trainingen zijn beschikbaar gedurende de projectperiode. De aanvraagmogelijkheid sluit wanneer het maximum beschikbare budget is bereikt.
 • Alle trainingen worden zowel aangeboden via een open inschrijving als via incompany.
 • A+O Metalektro heeft standaard prijsafspraken gemaakt per opleider per training. Bij wijzigingen in de opzet, bijvoorbeeld door bij een incompany het minimum of maximum aantal deelnemers te wijzigen, kunnen er meerkosten van toepassing zijn. De tarieven uit de catalogus zijn de maximum bedragen die vergoed worden.
 • Het maximaal te vergoeden bedrag is € 1.250,-. Het tarief voor een aantal opleidingen in de catalogus ligt hoger dan dit bedrag. Bij deze opleidingen komen de resterende kosten voor rekening van de werkgever. In de catalogus staat dit aangegeven onder het kopje ‘prijs’.
 • De behandeling van subsidieaanvragen bij A+O Metalektro is op volgorde van indiening.
 • Omdat de regeling (in tegenstelling tot onze andere regelingen) wordt gefinancierd met de overheidssubsidie ‘NL leert door’ zijn bij het indienen van een aanvraag een Burgerservicenummer en een kopie identiteitsbewijs noodzakelijk. De werknemer geeft hiervoor vooraf toestemming door middel van een handtekening in mijn A+O. Het is ook mogelijk om de door de werknemer getekende toestemmingsverklaring te uploaden in Mijn A+O.
 • De subsidie wordt alleen definitief verleend als je als werkgever alle gevraagde bewijsstukken kunt overleggen.
 • In geval van een te late annulering of het niet (geheel) doorlopen van de training vervalt de subsidie. A+O Metalektro gaat hierbij uit van de annuleringsvoorwaarden van het betreffende trainingsbureau waarmee de overeenkomst tot inschrijving is gesloten.
 • Aanmeldingen die niet volledig zijn ingevuld in ‘Mijn A+O’ kunnen niet in behandeling worden genomen door A+O Metalektro.

Aanvragen?

 • Je vraagt de vergoeding minimaal 2 weken en maximaal 3 maanden voor start van de training of cursus aan.
  Stap 1: oriënteren op het aanbod in onze catalogus;
  Stap 2: inschrijven voor de training naar keuze, via de website van de betreffende aanbieder;
  Stap 3: met je bewijs van inschrijving voor de training vraag je subsidie aan via ‘Mijn A+O’ onder het kopje ‘NLLD – Digitale vaardigheden’. De datum op de digitale aanmelding geldt als aanmeldingsdatum.
  Daarnaast zorg je voor:
  – een ingevulde toestemmingsverklaring;
  – een kopie van het ID-bewijs van de werknemer*
 • Als stap 2 en 3 goed zijn doorlopen ontvang je een bevestiging via Mijn A+O. De subsidieaanvraag is dan voorlopig goedgekeurd in afwachting van een volledig en correcte declaratie na afloop van de training/cursus.

* Je kunt hiervoor de KopieID app gebruiken. Zie hier: Hoe maak ik met de KopieID-app een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs? | Rijksoverheid.nl

Declareren?

 • Klik hier om te declareren. Doe dit uiterlijk binnen 4 weken nadat de training/cursus is afgerond. Let op dat je bij de declaratie de volgende bijlagen toevoegt (die je krijgt via het trainingsbureau):
  – Prestatieverklaring (verkregen via de opleider)
  – Factuur
  – Bewijs van deelname (verkregen via de opleider)
  – Presentielijst bij een opleiding in categorie C3 en C4 (verkregen via de opleider)
 • Nadat de declaratie volledig is, bovenstaande bijlagen aangeleverd en goedgekeurd zijn, wordt de voorlopig gereserveerde subsidie definitief toegekend en uitgekeerd.

Vragen?

 • Voor vragen over het aanbod en de inhoud van de trainingen neem je contact op met het trainingsbureau. Raadpleeg hiervoor de website van het betreffende trainingsbureau.
 • Voor vragen over de aanmeldprocedure en afronding van de vergoedingsaanvraag kun je contact opnemen met de afdeling Vergoedingen via telefoonnummer 088 –60 50 960 of per e-mail via vergoedingen@ao-metalektro.nl. Je kunt ook contact opnemen met je regiomanager.
Ter inspiratie / alle berichten