NL leert door: Van werk naar werk (gesloten)

Looptijd: 1 september 2021 t/m 31 december 2022

De looptijd van deze regeling is verstreken. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Mogelijk kun je wel gebruik maken van de ‘Blijf aan het werk door begeleiding‘. 

 

Aanbod A+O Metalektro

A+O biedt met de tijdelijke subsidieregeling ‘NL leert door’ van het ministerie van SZW, Van-Werk-Naar-Werk-trajecten aan. Medewerkers die het metalektrobedrijf om welke reden dan ook verlaten kunnen ondersteuning krijgen bij het vinden van ander werk binnen of buiten de sector. Doel van het aanbod is werkloosheid te voorkomen en medewerkers te behouden voor de (technische) arbeidsmarkt. Met een Van-Werk-Naar-Werk-traject (VWNW-traject) krijgt je medewerker begeleiding naar nieuw werk, en indien gewenst scholing.

A+O Metalektro gaat voor deze subsidieregeling een samenwerking aan met Bright Inc. en MEPD.

Belangrijk om te weten voor de aanvrager

 • Er is maximaal 1 VWNW-traject per werknemer beschikbaar, met daarbij maximaal 3 scholingstrajecten per deelnemer. Er is een maximum van 20 trajecten per bedrijf.
 • Het VWNW-traject bestaat uit begeleiding, daarnaast is scholing mogelijk. Deze twee onderdelen worden apart van elkaar aangevraagd via Mijn A+O!
  De maximale vergoeding voor begeleiding is € 3.000,- en voor scholing geldt een maximum van € 1.250,- per opleiding.
 • Je kunt alleen scholing aanvragen als er een begeleidingstraject is gestart.
 • De aangemelde medewerker(s) moet(en) ten tijde van de aanvraag van het VWNW-traject in dienst zijn bij je bedrijf (niet op detacherings- of uitzendbasis). Dit kan A+O controleren, bijvoorbeeld door een loonstrook of ander bewijs op te vragen waarmee het dienstverband ten tijde van de aanvraag wordt aangetoond. Als je als werkgever bij controle de gevraagde documenten niet kunt overleggen, behoudt A+O Metalektro zich het recht voor om de goedkeuring voor deze aanvraag in te trekken en de gemaakte kosten in rekening te brengen.
 • De VWNW-trajecten (begeleiding en indien gewenst scholing) moeten in verband met de doorlooptijd van de subsidie vanuit de overheid uitgevoerd zijn voor 31 december 2022.
 • De beoordeling van de aanvragen voor deze subsidieregeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Budgetuitputting kan reden zijn voor afwijzing van de aanvraag.
 • Voor medewerkers die deelnemen aan een VWNW-traject kan, voor de binnen deze regeling aangevraagde activiteit(en), geen gebruik gemaakt worden van andere externe subsidieregelingen en/of andere regelingen en vergoedingen van A+O.
 • Als werkgever breng je geen kosten in rekening bij de werknemer, ook niet wanneer hij/zij het traject of de scholing niet afrondt of uit dienst treedt.
 • Er wordt onderscheid gemaakt tussen een inschrijving (bij Bright Inc. of MEPD) en een aanmelding voor de subsidie (via ‘Mijn A+O’). De aanvraag is pas volledig wanneer zowel de inschrijving als de aanmelding zijn bevestigd.
 • Omdat deze regeling (in tegenstelling tot onze andere regelingen) wordt gefinancierd met de overheidssubsidie ‘NL leert door’ zijn bij het indienen van een aanvraag een Burgerservicenummer en een kopie identiteitsbewijs noodzakelijk. De werknemer geeft hiervoor vooraf toestemming door middel van een handtekening in Mijn A+O. Het is ook mogelijk om de door de werknemer getekende toestemmingsverklaring te uploaden in Mijn A+O.
 • De subsidie wordt alleen definitief verleend als je als werkgever alle gevraagde bewijsstukken kunt overleggen.
 • Aanmeldingen die niet volledig zijn ingevuld in ‘Mijn A+O’ kunnen niet in behandeling worden genomen door A+O Metalektro.

Aanvragen?

Je vraagt de begeleiding en scholing apart aan:

Begeleiding

 • Je vraagt de vergoeding minimaal 2 weken en maximaal 3 maanden voor start van het begeleidingstraject aan.
 • Stap 1: je maakt een keuze voor Bright Inc. of MEPD.
  Stap 2: je meldt je aan bij de aanbieder via de website van Bright Inc. of MEPD.
  Stap 3: de aanbieder houdt een intake met de werknemer. En er wordt in overleg met werkgever en werknemer bepaald welk traject (B1 of B2) de werknemer gaat doorlopen.
  Stap 4: met de schriftelijke bevestiging van de aanbieder vraag je na de intake subsidie aan via ‘Mijn A+O‘ onder het kopje ‘NLLD Van Werk Naar Werk – Begeleidingstraject’. De datum op de digitale aanmelding geldt als aanmeldingsdatum. Daarnaast zorg je voor:
  – een ingevulde toestemmingsverklaring;
  – een kopie van het ID-bewijs van de werknemer*.

Scholing

 • Je vraagt de vergoeding minimaal 2 weken en maximaal 3 maanden voor start van de training of cursus aan.
 • Stap 1: de begeleider (vanuit Bright Inc. of MEPD) bespreekt met de werknemer en werkgever de te volgen scholing.
  Stap 2: inschrijven voor de gewenste scholing, via de begeleider (Bright Inc. of MEPD).
  Stap 3: met je bewijs van inschrijving voor de scholing vraag je subsidie aan via ‘Mijn A+O‘ onder het kopje ‘NLLD Van Werk Naar Werk – Training’. De datum van de digitale aanmelding geldt als aanmeldingsdatum. Daarnaast zorg je voor:
  – een ingevulde toestemmingsverklaring;
  – een kopie van het ID-bewijs van de werknemer*.

*Je kunt hiervoor de KopieID app gebruiken. Zie hier: Hoe maak ik met de KopieID-app een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs? | Rijksoverheid.nl

Als stap 2 en 3 goed zijn doorlopen, ontvang je een bevestiging via Mijn A+O. De subsidieaanvraag is dan voorlopig goedgekeurd in afwachting van een volledig en correcte declaratie na afloop van de begeleiding en eventueel de scholing.

Declareren?

Je declareert de begeleiding en scholing apart van elkaar:

Begeleiding

 • Klik hier om te declareren. Doe dit uiterlijk binnen 4 weken nadat het begeleidingstraject is afgerond. Let op dat je bij de declaratie de volgende bijlagen toevoegt (die je krijgt van Bright Inc. of MEPD):
  – Prestatieverklaring (verkregen via de begeleider)
  – Factuur
  – Bewijs van deelname (verkregen via de begeleider)
 • Nadat de declaratie volledig is, bovenstaande bijlagen aangeleverd en goedgekeurd zijn, wordt de voorlopig gereserveerde subsidie definitief toegekend en uitgekeerd.

Scholing

 • Klik hier om te declareren. Doe dit uiterlijk binnen 4 weken nadat de scholing is afgerond. Let op dat je bij de declaratie de volgende bijlagen toevoegt (die je krijgt van Bright Inc. of MEPD):
  – Prestatieverklaring (verkregen via de begeleider)
  – Factuur
  – Bewijs van deelname (verkregen via de begeleider)
 • Nadat de declaratie volledig is, bovenstaande bijlagen aangeleverd en goedgekeurd zijn, wordt de voorlopig gereserveerde subsidie definitief toegekend en uitgekeerd.

Vragen?

 • Voor inhoudelijke vragen over de Van-Werk-Naar-Werk-trajecten neem je contact op met Bright inc. of MEPD.
 • Voor vragen over de aanmeldprocedure en afronding van de vergoedingsaanvraag kun je contact opnemen met de afdeling Vergoedingen via telefoonnummer 088 –60 50 960 of per e-mail via vergoedingen@ao-metalektro.nl. Je kunt ook contact opnemen met je regiomanager.
Ter inspiratie / alle berichten