Stagevergoeding vo/mbo/hbo/wo (STAGE)

Looptijd: 1 januari 2022 t/m 31 december 2023*

Laat jongeren intensief kennismaken met je bedrijf!

Jong talent opleiden is van groot belang voor jouw bedrijf én voor onze sector als geheel. Biedt jouw bedrijf een stage- of praktijkplaats voor mbo bol-opleidingen of opleidingen op hbo-/wo-niveau? Of komen leerlingen uit het voortgezet onderwijs een (snuffel-)stage lopen? Vraag dan bij A+O een vergoeding aan.

Aanbod A+O

De vergoeding bedraagt maximaal €160,- per 4 weken bij een voltijdstage van 40 uur per week. Loopt de stagiair minder uren stage? Dan ontvangt je bedrijf de vergoeding naar rato.  

Belangrijk om te weten

  • Onder ‘stage’ binnen het voortgezet onderwijs verstaan we: maatschappelijke stage of leerwerktraject zoals bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs, snuffelstage of langere stage op het vo (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo) alle gericht op een technische functie.
  • Onder ‘stage’ binnen het mbo/hbo/wo verstaan we: beroepspraktijkvorming bij een werkgever in het kader van de beroepsopleidende leerweg (bol) of praktijkvorming zoals bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).
  • Na ontvangst van een aanvraag of declaratie krijg je van ons bericht. Belangrijk is dat je aanvraag of declaratie volledig is. Op het aanvraag- of declaratieformulier staat vermeld wat je moet meesturen. Hebben we niet alles van je ontvangen? Dan nemen we je aanvraag of declaratie niet in behandeling. Vanzelfsprekend laten we je weten welke gegevens ontbreken. Je kunt vervolgens, binnen de indientermijn van de regeling, een nieuwe aanvraag of declaratie indienen.
  • Naast deze vergoeding kun je als stagebedrijf vanaf 1 januari 2023 een vergoeding voor de stagiair zelf aanvragen. Kijk bij de vergoeding ‘Stagevergoeding voor de stagiair’ voor meer informatie (beschikbaar per 1 januari 2023).

Voorwaarden

  • De stage duurt minimaal 1 dag en maximaal 12 aaneengesloten maanden. Let op: ligt de startdatum van de stage voor 1 januari 2023? Dan geldt voor mbo-, hbo- en wo-stagiairs dat zij minimaal 2 maanden aangesloten stage moeten lopen. Voor scholieren uit het voortgezet onderwijs geldt dan een minimale stageduur van 20 en maximaal 1280 klokuren.
  • Je bent in bezit van een ondertekende stage- of praktijkovereenkomst. De overeenkomst is getekend door je bedrijf, de stagiair (of ouders/verzorgers bij minderjarige stagiairs) en de onderwijsinstelling. In de overeenkomst staan de start- en einddatum van de stage vermeld, evenals het aantal dagen per week dat er stage wordt gevolgd bij jouw bedrijf. De praktijk- of stageovereenkomst kan bij een steekproef via Mijn A+O worden opgevraagd.

Aanvragen?

Klik op onderstaande button om je stagiair aan te melden:

  • Doe dit vooraf of uiterlijk binnen 3 maanden na de startdatum van de stage maar altijd vóór de einddatum van de stageperiode.De datum waarop je de aanvraag indient, geldt als indiendatum.
  • Vul als start- en einddatum van de vergoedingsperiode de data in die genoemd staan op de praktijk- of stageovereenkomst.

Steekproef

Als je aanvraag in de steekproef valt, ontvang je van A+O Metalektro bericht. We vragen je dan om de volledig ondertekende  praktijk- of stageovereenkomst op te sturen.

Declareren?

Declareer hier eenvoudig via Mijn A+O. Let op: doe dit uiterlijk binnen 3 maanden na afronding van de vergoedingsperiode of na voortijdig stoppen met de stage. 

*De aanvraagmogelijkheid voor deze regeling sluit, zodra het maximale budget is bereikt. 

Ter inspiratie / alle berichten