Stagevergoeding voor de stagiair

Looptijd: 1 januari 2023 t/m 31 december 2023*

Maak jouw bedrijf nog aantrekkelijker voor stagiairs!

Jong talent opleiden is van groot belang voor jouw bedrijf én voor onze sector als geheel. Biedt jouw bedrijf een stage- of praktijkplaats voor mbo bol-opleidingen of opleidingen op hbo-/wo-niveau? Maak deze plekken extra aantrekkelijk voor stagiairs en vraag bij A+O een stagevergoeding voor de stagiair aan. Jouw bedrijf maakt deze vergoeding over aan de stagiair.

Aanbod A+O

De vergoeding bedraagt €30,- bruto per dag. Jij als stagebedrijf vraagt de vergoeding aan en keert deze vervolgens uit aan je stagiair.

Belangrijk om te weten

  • Onder ‘stage’ binnen het mbo/hbo/wo verstaan we: beroepspraktijkvorming bij een werkgever in het kader van de beroepsopleidende leerweg (bol) of praktijkvorming zoals bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).
  • Na ontvangst van een aanvraag of declaratie krijg je van ons bericht. Belangrijk is dat je aanvraag of declaratie volledig is. Op het aanvraag- of declaratieformulier staat vermeld wat je moet meesturen. Hebben we niet alles van je ontvangen? Dan nemen we je aanvraag of declaratie niet in behandeling. Vanzelfsprekend laten we je weten welke gegevens ontbreken. Je kunt vervolgens, binnen de indientermijn van de regeling, een nieuwe aanvraag of declaratie indienen.
  • Naast deze vergoeding voor de stagiair kun je ook een vergoeding voor jouw bedrijf aanvragen. Kijk bij ‘Stagevergoeding vo/mbo/hbo/wo’ voor meer informatie over deze vergoeding.

Voorwaarden

  • De stage duurt minimaal 1 dag en maximaal 12 aaneengesloten maanden.
  • Je bent in bezit van een praktijkovereenkomst (mbo bol) of stageovereenkomst (hbo/wo) die door zowel de stagiair, de werkgever als de school ondertekend is. Deze overeenkomst kan bij een steekproef via Mijn A+O worden opgevraagd.
  • Het volledige bruto bedrag dat jij als werkgever met deze regeling ontvangt, keer je uit aan de stagiair. Het is aan het bedrijf te bepalen op welke manier dit bedrag wordt uitgekeerd aan de stagiair (ineens of in termijnen). Dit brutobedrag wordt verder door het bedrijf verwerkt in de eigen loonadministratie. A+O kan hierin niet adviseren.
  • Per aangesloten A+O-bedrijf kun je maximaal 50 aanvragen voor stagiairs indienen.

Aanvragen?

Meld je stagiair eenvoudig aan via onderstaande button:

  • Doe dit vooraf of uiterlijk binnen 3 maanden na de startdatum van de stage. De datum waarop je de aanvraag indient, geldt als indiendatum.
  • Vul als start- en einddatum van de vergoedingsperiode de data in die genoemd staan op de praktijk- of stageovereenkomst.

Na goedkeuring ontvang je een voorlopige toekenning van de vergoeding.

Steekproef

Als je aanvraag in de steekproef valt, ontvang je van A+O Metalektro bericht. We vragen je dan om de volledig ondertekende  praktijk- of stageovereenkomst op te sturen.

Declareren?

Declareer hier eenvoudig via Mijn A+O. Let op: doe dit uiterlijk binnen 3 maanden na afronding van de vergoedingsperiode of na voortijdig stoppen met de stage.

*De aanvraagmogelijkheid voor deze regeling sluit, zodra het maximale budget is bereikt.

 

Ter inspiratie / alle berichten