Stagevergoeding voor de stagiair

Looptijd: t/m 31 december 2024

Trek nieuw talent aan voor de toekomst

Wil je vacatures makkelijker invullen? Dan is een netwerk aan potentiële werknemers onmisbaar. De regeling stagevergoeding voor de stagiair helpt je hierbij. Je krijgt €30 per dag om uit te betalen aan de stagiair. Zo word je een nog interessantere werkgever en trek je nieuw talent aan voor de toekomst. Om vacatures te kunnen vervullen is investeren in een nieuwe generatie vakgenoten essentieel. Voor je eigen bedrijf én voor de hele sector.

Niet alleen voor de stagiair is er een vergoeding. Ook voor jouw bedrijf is er een regeling waarbij je een vergoeding krijgt als je een stage- of praktijkplaats biedt. Lees hier meer over die regeling.

Voor wie?

Voor bedrijven die aangesloten zijn bij A+O Metalektro en een mbo bol-, hbo- of een wo-stageplaats of praktijkplaats bieden.

Zo werkt het

A+O betaalt de vergoeding van €30 per stagedag aan jouw bedrijf en jij keert die uit aan de stagiair. Op het moment dat de aanvraag is goedgekeurd, wordt het uit te betalen bedrag voor je gereserveerd. Het volledige bedrag wordt achteraf uitgekeerd, nadat de stageperiode is afgerond en de declaratie is goedgekeurd.

Praktische info

  • Looptijd t/m 31 december 2024.
  • Maximaal 50 aanvragen per A+O aangesloten bedrijf.
  • Onder stage verstaan we beroepspraktijkvorming in het kader van de beroepsopleidende leerweg (bol) of praktijkvorming zoals bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).
  • Je keert als bedrijf zelf de stagevergoeding aan de stagiair uit, wel hebben we het emailadres van de stagiair nodig om deze vooraf te informeren over de vergoeding en achteraf te vragen naar de stage.

Aanvragen

Voorwaarden

 

Ter inspiratie / alle berichten