A+O biedt subsidies ter stimulering van technohubs

25 januari 2021
leestijd: 6 minuten

Hoe zorg je ervoor dat jouw medewerkers worden geschoold in de laatste technologische innovaties? Dat kan door in je regio een technohub op te zetten: een leer- en innovatieplek waar bedrijven en onderwijsinstellingen op een nieuwe manier kennis uitwisselen en innovaties delen.  

“In de huidige cao hebben sociale partners afgesproken om een aanjaagsubsidie voor technohubs beschikbaar te stellen”, zegt FNV-bestuurder Duurzame Inzetbaarheid Stijn de Geus. “De technohubs zijn fysieke locaties in de regio waar onderwijsinstellingen en metalektrobedrijven nauw samenwerken om technologische innovaties te delen. Maar het is ook een plek waar vernieuwende onderwijsvormen worden gecreëerd om te zorgen dat werkenden zich kunnen bijscholen in de nieuwste technologische ontwikkelingen. Gekwalificeerde medewerkers zijn voor onze branche immers van het allergrootste belang. En ook voor medewerkers zelf is het wezenlijk dat ze wendbaar en weerbaar op de arbeidsmarkt blijven. Vandaar dit initiatief.”

Vernieuwende onderwijsvormen

Hanneke Ackermann, belangenbehartiger bij FME voor onderwijs en arbeidsmarkt

“Op steeds meer terreinen komen er in onze branche prachtige innovaties tot stand, bijvoorbeeld op het gebied van robotisering en energietransitie”, vervolgt Hanneke Ackermann, belangenbehartiger bij FME voor onderwijs en arbeidsmarkt. “Maar de tijd dat je genoeg had aan een opleiding voordat je aan je eerste baan begon, is echt voorbij. Door de snelle technologische veranderingen is het noodzaak dat je een leven lang blijft ontwikkelen.” Voor veel werknemers is het niet erg aantrekkelijk om terug te gaan naar de schoolbanken, weet Ackermann. “Daarom is het de bedoeling om binnen de technohubs vernieuwende, niet-schoolse vormen van onderwijs op te zetten. Onderwijs dat ook nauw aansluit bij de behoefte die er in het bedrijfsleven is.”

Vrijheid voor eigen keuzes

Om de technohubs te stimuleren, biedt A+O twee subsidieregelingen, aldus De Geus. “Samenwerkende partijen kunnen voor het uitwerken van een projectplan voor de technohub een ‘planvormingssubsidie’ aanvragen van maximaal 10.000 euro. Daarmee kunnen de kosten van de inzet van eigen medewerkers worden vergoed of kan een projectleider worden ingehuurd. Voor de uitvoering van dat projectplan kan vervolgens een tweede subsidie worden aangevraagd. Die subsidie dekt maximaal zeventig procent van de projectkosten tot een maximum van 500.000 euro.” Daarbij is het mogelijk deze te combineren met andere subsidies van A+O, benadrukt Ackermann. “Het kost natuurlijk wel wat om dit van de grond te krijgen. Daarom kunnen ook andere subsidies worden ingezet, zoals de SLIM-subsidie of gelden uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF).”

Stijn de Geus, FNV-bestuurder Duurzame Inzetbaarheid

Een ander belangrijk voordeel is volgens Ackermann dat regionale partijen naar eigen inzicht de technohub kunnen invullen. “Wij schrijven niet voor hoe het moet, regionaal is er dus binnen de kaders van de regeling veel vrijheid om eigen keuzes te maken. Een belangrijke voorwaarde die we wel stellen is dat ontwikkelde onderwijsmodules, via A+O’s digitale leerplatform oZone ter beschikking komen voor andere bedrijven. Het is immers geld van de sector, dat ook ten goede moet komen aan de sector.” Inmiddels zijn er vijftien aanvragen bij de beoordelingscommissie binnengekomen, zegt De Geus. “Daarvan zijn er negen toegekend, waarvan er vijf een uitvoeringssubsidie hebben gekregen. Maar er is nog budgettaire ruimte. Geïnteresseerde A+O-bedrijven kunnen nog tot en met 30 juni van deze regeling gebruik maken.”

“Dit brengt onderwijs en bedrijfsleven echt bij elkaar”

Arbeidsbeperkten aan de slag

Roy van Enkhuijzen, kwartiermaker

Eén van de gehonoreerde projectplannen, is die van de Technohub Inclusieve Technologie in de regio Apeldoorn. “In deze technohub nemen nu al acht Apeldoornse bedrijven en organisaties deel”, vertelt kwartiermaker Roy van Enkhuijzen. “Daaronder zijn onder meer A+O-bedrijven VDL Weweler en IJssel Technologie, de Hogeschool Saxion, het sociaal werkbedrijf Lucrato en de Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT), die deze eerste inclusieve technohub heeft geïnitieerd.”

“Het doel van onze hub is om nieuwe technologie in te zitten om het leren makkelijker te maken en meer mensen met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk te krijgen”, vertelt Van Enkhuijzen. “Zo zijn er mensen die moeite hebben met het onthouden van opdrachten. Daarvoor gebruiken we het zogenaamde Operator Support System. Daarmee worden instructies op de werkplek geprojecteerd, zodat iemand weet wat hij of zij moet doen. Ook zetten we exoskeletten in, waardoor mensen met (het risico op) fysieke klachten toch het werk kunnen doen. Die technieken kunnen dus zowel ingezet worden voor bestaande werknemers, maar ook om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen bij bedrijven die zitten te springen om mensen.”

“Zorg dat je innoveert om de toekomst van je bedrijf en jouw toekomst als medewerker veilig te stellen.” 

Een leven lang leren in de praktijk

Daarnaast komt er binnen de hub een trainingslocatie voor (toekomstige) medewerkers in de metalektro, maakt Van Enkhuijzen duidelijk. “Die trainingslocatie is bedoeld voor studenten, zij-instromers, statushouders en zittende werknemers om ze te leren werken met nieuwe technologieën. Voor studenten zijn er hele concrete opdrachten die we ophalen bij de bedrijven. Zo wil de technische dienst van VDL bijvoorbeeld weten welke technologie kan worden ingezet om technische diagnoses op afstand te stellen. De opgedane kennis en inzichten willen we ook gaan delen met andere bedrijven, sectoren, onderwijsinstellingen en arbeidsmarktregio’s.”

Leendert Bos, manager van de Kennisalliantie Inclusie en Technologie

“De kracht van deze eerste inclusieve technohub is de gedeelde inzet van publieke en private partijen in de regio Apeldoorn om mensen – met en zonder beperking – met inzet van nieuwe technologie te ontwikkelen tot gekwalificeerde kandidaten”, stelt Leendert Bos, manager van de Kennisalliantie Inclusie en Technologie. KIT is landelijk actief op inclusie en technologie en wordt inmiddels ook benaderd voor het opstarten van nieuwe inclusieve hubs, toegesneden op de vraag van werkgevers in de betreffende regio’s. “Ik ben ontzettend blij met de financiële ondersteuning die via de technohubsubsidie mogelijk wordt gemaakt. “Dit brengt onderwijs en bedrijfsleven echt bij elkaar. En dat levert veel op: door het toepassen van innovaties kunnen mensen met een arbeidsbeperking aan de slag in de metalektro en worden (toekomstige) medewerkers geschoold in de skills van de toekomst. Dat is natuurlijk prachtig.”

“Tegen A+O-bedrijven zou ik willen zeggen: grijp je kans!”, besluit FNV-bestuurder De Geus. “Het belang van bedrijven en medewerkers is exact hetzelfde: zorg dat je innoveert om de toekomst van je bedrijf en jouw toekomst als medewerker veilig te stellen. Dit initiatief biedt een unieke kans om een leven lang leren daadwerkelijk in de praktijk te brengen.”

Geïnteresseerd als A+O-bedrijf? Klik dan hier voor meer informatie over de regeling voor technohubs. 

A+O contactpersoon

Marion Steinbuch
Marion Steinbuch
Projectleider/adviseur

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste nieuws over de sector.

Ter inspiratie / alle berichten