Divers Nieuws augustus 2022

30 augustus 2022

Zo boei en bind je de nieuwste generatie!

De jongste generatie medewerkers – ‘Gen Z’ – stelt nieuwe eisen aan werk. Persoonlijke groei, jezelf zijn, gelijkwaardigheid. En: impact hebben. Hoe speel je als begeleider in op deze behoeften? Hoe zorg je dat jonge talenten zich thuis (blijven) voelen in jouw bedrijf? In de workshop ‘Aan het werk met jong talent’ geeft Youngworks je direct inzicht in de drijfveren van de jongste generatie én biedt concrete tips voor op de werkvloer.   

 A+O biedt een kosteloze workshop voor praktijkopleiders, praktijkbegeleiders of andere collega’s die jonge medewerkers begeleiden. Schrijf je snel in!

Vakantie harder nodig dan ooit

Een enorme schaarste op de arbeidsmarkt, we hebben het allemaal druk. Er ligt veel druk op de werkvloer om het werk voor elkaar te krijgen en soms zelfs om een vakantie even uit te stellen. Toch is het belangrijk op vakantie te gaan om te herstellen en de batterij weer op te laden, benadrukt prof. dr. Willem van Rhenen van Arbo Unie. Want een vakantie zorgt ervoor dat we weer vol energie aan het werk kunnen gaan. En op termijn voorkomt het ziekteverzuim.  

Meer lezen? Kijk op Managers Online. 

TNO en CBS: Focus op vaardigheden, niet op diploma

In de arbeidsmarkt van de toekomst staan skills centraal. Dat blijkt uit de nieuwe editie van het tweejaarlijkse rapport Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt (DNA) van TNO en het CBS. Uit het onderzoek is op te maken dat een focus op taken en vaardigheden waardevolle inzichten biedt. Heb je meer inzicht in veranderingen in het takenpakket, dan is het makkelijker om de gevolgen voor de benodigde kennis en vaardigheden in kaart te brengen. Door uit te gaan van taken en skills in plaats van beroepen en opleidingen kunnen matches op de arbeidsmarkt makkelijker gemaakt worden. 

Meer lezen? Kijk op HR praktijk. 

Meer vrouwen in de techniek? Actie blijft uit

Drie op de vijf technici en zeven op de tien HR-beslissers vinden dat er onvoldoende vrouwen in de techniek werken. Desondanks investeert nog niet de helft (44 procent) van de organisaties in het aantrekken van meer vrouwen. Dit blijkt uit de TechBarometer 2022 van ROVC, een onderzoek onder ruim 1.000 HR-beslissers in de technische branche, 2.500 technici en 1.000 potentiële zij-instromers.  

Technici schrijven het tekort aan vrouwen in de technieksector vooral toe aan het slechte imago van de branche (59 procent). Volgens HR-beslissers ligt het vooral aan het feit dat vrouwen in hun jeugd minder in aanraking komen met techniek (30 procent).  

Meer lezen? Kijk op Managers Online. 

Samenwerken met scholen wordt aantrekkelijker voor technische bedrijven

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) beoogt met het programma Sterk Techniekonderwijs (STO) scholen in het vmbo te stimuleren intensief samen te werken met het mbo en bedrijfsleven in de regio, zodat hun leerlingen aantrekkelijk techniekonderwijs krijgen. Met succes: deelnemende vmbo-scholen kennen een stijgend aandeel leerlingen dat kiest voor een technisch profiel. Daarmee is STO belangrijk om de instroom in technische mbo-opleidingen weer omhoog te krijgen. De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, Dennis Wiersma wil STO ook na 2024 voortzetten. De verplichte cofinanciering voor bedrijven wordt daarbij mogelijk verlaagd van 10 naar 7,5 procent, waardoor meer bedrijven in de gelegenheid zijn aan STO deel te nemen.  

Meer lezen? Kijk op FME. 

SCP: Werkgevers benutten nog niet alle kansen op krappe arbeidsmarkt

Gezien de enorme krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat werkgevers hun medewerkers weten te behouden en voorkomen dat mensen uitvallen, maar ook dat zij kansen benutten om mensen die nu geen baan hebben aan het werk te helpen. Daarbij is meer nodig is dan goede betaling en arbeidsvoorwaarden. Verlagen van werkdruk, aanbieden van scholing en trainingen, bieden van kansen voor mensen met een arbeidsbeperking en mogelijk maken van thuiswerken zijn voorbeelden van het beter benutten van het arbeidspotentieel in Nederland. Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in de derde editie van ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers’ een langlopend onderzoek onder werkgevers. 

Meer lezen? Kijk op HR praktijk. 

 

 

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste nieuws over de sector.

Ter inspiratie / alle berichten