‘Het groepsgevoel is heel belangrijk’

23 februari 2023
leestijd: 6 minuten

Fit tot je pensioen bij Systemair
‘Iedere 60-plusser is nou eenmaal anders’

Hoe houd je medewerkers fit en gemotiveerd aan de slag tot hun pensioen? Bij Systemair, fabrikant van complete ventilatie- en klimaatbeheersingssystemen, wordt regelmatig gezellig een 40-jarig jubileum gevierd. Wat is hun geheim? In gesprek met HR-manager Kitty van Maasakkers.

Goed geventileerde gebouwen, tijdens de coronatijd was de vaak matige luchtkwaliteit in bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen een hot item. Ook de energiecrisis en hetere zomers als gevolg van klimaatverandering vragen om precies die producten die Systemair levert: energiezuinige en efficiënte ventilatie- en klimaatbeheersingssystemen. Met een productielocatie in Waalwijk en verkoopkantoor in Harderwijk leveren zij systemen aan bijvoorbeeld de gezondheidszorg, industrie, scheepvaart, scholen en parkeergarages. Vooral in Nederland, maar ook wereldwijd.

Goede werksfeer

HR-manager Kitty van Maasakkers

HR-manager Kitty van Maasakkers

“Overal in de sector, maar zéker in een groeimarkt als de onze, is het behouden van je ervaren personeel van groot belang”, vertelt HR-manager Kitty van Maasakkers. Dat lukt bij Systemair – 155 mensen in dienst, 20 flexibele krachten – heel goed. “We hebben een relatief oud personeelsbestand en vieren regelmatig een jubileum waarbij de 40 jaar wordt aangetikt.” De goede werksfeer speelt daarbij volgens haar een belangrijke rol. “Vroeger waren we echt een familiebedrijf, zeker op de locatie Waalwijk. Dat groepsgevoel, het erbij horen, is nog steeds sterk aanwezig. Mensen vinden het prettig hier te werken.”

Open in gesprek

Hoe bereikt Systemair dat mensen tot hun pensioen met plezier werken? “We hebben een duidelijke visie op hoe we met al onze mensen omgaan. Inzet en motivatie vinden we heel belangrijk. Niet iedereen kan misschien de allerbeste monteur worden, maar iedereen kan wél de beste versie van zichzelf worden. Wij kijken altijd samen naar: hoe kunnen we er het beste uithalen, zowel voor jou als voor het bedrijf? Die visie passen we ook toe bij oudere medewerkers.”
Het geheim zit hem in oprecht in gesprek blijven met mensen, op allerlei niveaus, vertelt Kitty. “Dat staat bij ons echt centraal. Er zijn drie geplande gesprekken per jaar: een gesprek waarin we doelen stellen, een tussentijdse evaluatie en een eindgesprek. Met alle 60-plussers kijken we: wat heeft iemand nodig om zijn werk tot de pensioengerechtigde leeftijd te blijven doen? Dat zijn hele open gesprekken. Hoe gaat het? Hoe is de privé-werkbalans? Wij zeggen altijd: als het thuis niet goed gaat, kan het op je werk ook niet goed gaan.”

Break in de week

Goed doorvragen en samen tot oplossingen komen is daarbij belangrijk. Kitty: “Een mooi voorbeeld is een medewerker die zei: ‘Ik wil maandag vrij hebben, dan heb ik altijd een lang weekend.’ Ik onderzoek dan samen: wat is de echte reden dat iemand dit zegt? Het bleek dat het werk fysiek te zwaar werd, waardoor hij op donderdag weinig energie over had. Samen kwamen we tot de oplossing: neem de woensdag vrij en ga leuke dingen doen, neem een break in de week. Vervolgens probeerden we dat een proefperiode uit en zagen dat dat voor tevredenheid zorgde.”

Stoel zonder leuningen

Maatwerk leveren werkt het beste, is haar ervaring. “Je kunt als werkgever van alles verzinnen, maar oplossingen zijn vaak specifiek of individueel. De één heeft misschien behoefte aan minder werken, de ander aan een andere verdeling van het werk. Of aan ergonomische hulpmiddelen, zoals een heftafel om op verschillende hoogten te kunnen werken. Sommige medewerkers met ‘ouwelullendagen’ willen ze opsparen, andere willen er elke werkdag twee uurtjes van snipperen. Laat mensen zelf actief met ideeën komen. Vaak zijn dat heel creatieve ideeën. Zo had iemand bedacht: als ik de leuningen van een bureaustoel haal, ben ik tijdens het productiewerk wendbaar om afwisselend te staan of te zitten. Dat proberen we dan in de praktijk uit.”

Kleine stap

In de gesprekken kijkt Kitty uitdrukkelijk naar wat mensen wél kunnen, niet alleen naar wat er niet meer kan. “Een buitendienstmonteur kan bijvoorbeeld naar binnen, zodat hij vaste tijden heeft en niet in weer en wind op verschillende locaties hoeft te werken. Bij het zoeken naar oplossingen moet je out-of-the-box denken. Sommige ideeën komen pas later. Om zichtbaar te zijn loop ik altijd door de fabriek heen. Zo maak ik de stap om naar me toe te komen extra klein. Mensen weten dat ze altijd bij mij terecht kunnen. Dat geldt ook voor onze directeur. Ook hij loopt door de locatie en hij kent bijna iedereen bij naam.”

Safety talk

Systemair investeert niet alleen in het gesprek tussen HR, leidinggevenden en medewerkers, maar ook in het gesprek tussen collega’s onderling: hoe zorgen we samen dat we lekker in ons vel zitten en met plezier naar ons werk gaan? Iedere maand zijn er onder werktijd Safety talks, waarbij collega’s met elkaar in gesprek gaan en ervaringen delen. Die bijeenkomsten kunnen gaan over onderwerpen als de manier van tillen, veiligheid of milieu, maar ook over (on)gewenst gedrag. Kitty: “Onlangs werd op elke afdeling een sessie georganiseerd over een sociale, veilige werksfeer. Dan maken we zo’n thema bespreekbaar. Dat je best mag zeggen: ‘Ik vind dit grapje niet leuk’. En dat je als collega’s onderling een signalerende rol hebt. Je hebt daarin allemaal verantwoordelijkheid: hoe zorgen we samen voor een prettige en veilige werksfeer? Ook dat is belangrijk om fit je pensioen te halen.”

Jongeren trekken

En de nieuwe generatie? Kitty: “Natuurlijk investeren we daar ook in!” Zo liepen drie leerlingen van een middelbare school een aantal dagen mee en interviewden collega’s met in hun achterhoofd de vraag: waarom is Systemair leuk voor jongeren? “Wat ze heel positief vonden: het groepsgevoel, de saamhorigheid en het gevoel écht serieus genomen te worden.” Tips hadden ze ook, somt ze op: “Leg sterker de link met verduurzaming en klimaat in jullie communicatie over Systemair, dat trekt jongeren. Fris de werkomgeving op; jongeren hechten waarde aan een moderne uitstraling. En verder raadden ze ons aan op Instagram te gaan. Wil je mensen uit de buurt werven? Laat bijvoorbeeld zien dat jullie zonnepanelen op je dak willen leggen. Allemaal adviezen die we opgevolgd hebben.”

Fit tot je pensioen: ondersteuning vanuit A+O

“De aanpak van Systemair is een inspirerend voorbeeld van hoe je in je bedrijf samen met je medewerkers concreet kunt werken aan duurzame inzetbaarheid”, vindt Joost van Doorn, regiomanager Brabant en Zeeland bij A+O Metalektro. Wat als je als bedrijf niet goed weet waar te beginnen? Joost: “Dat kan ik me goed voorstellen. Kijk dan eens naar ondersteuning die A+O biedt, bijvoorbeeld de Persoonlijke inzetbaarheidsscan of het Werkplekonderzoek fysieke belasting. Daarmee krijg je een helder beeld van de situatie op de werkvloer en zicht op jullie aandachtspunten. Vervolgens kun je concreet aan de slag met verbeteringen.”

———

Jouw medewerkers ook fit houden tot hun pensioen?

Bekijk alle tools en ons aanbod op www.fittotjepensioen.nl.

Heb je vragen? Je regiomanager kan je alles vertellen over onze ondersteuning op het vlak van duurzame inzetbaarheid.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste nieuws over de sector.

Ter inspiratie / alle berichten