Persoonlijke inzetbaarheidsscan maakt duurzame inzetbaarheid concreet

1 mei 2019

Aqualectra maakte van het A+O-aanbod gebruik om een kosteloze quickscan in te zetten om het werkvermogen van de medewerkers in kaart te brengen. Het leverde het bedrijf nieuwe inzichten op, zegt personeelsmanager Gitta van der Grijspaarde. “Door aan de slag te gaan met de persoonlijke inzetbaarheidsscan hebben we duurzame inzetbaarheid nog meer handen en voeten kunnen geven.”

“Als bedrijf maken wij hoogwaardige elektrische schakel- en besturingspanelen die bijvoorbeeld complexe installaties besturen en beveiligen”, vertelt Van der Grijspaarde. “Denk aan schakelkasten die in tunnels worden gebruikt, in de tuinbouw of in de petrochemische industrie.” Momenteel heeft het bedrijf 130 werknemers, met een hoge gemiddelde leeftijd, vertelt ze. “De gemiddelde leeftijd is de afgelopen jaren gestegen en ligt nu op 44 jaar. Wij willen onze medewerkers zo lang mogelijk op een gezonde manier aan het werk houden. Zeker nu iedereen door mag tot zijn 67e jaar.”

Even optillen

Dat betekent dat het bedrijf voortdurend kijkt hoe de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers kan worden vergroot, zegt Van der Grijspaarde. “Zo hebben we in samenwerking met TNO in hoogte verstelbare en kantelbare werktafels ontwikkeld. Bovendien worden de schakelkasten, als ze klaar zijn, nu met behulp van airbalancers op een pallet gezet. Vroeger werd dat nog door vier man gedaan, die samen dan ‘even’ de schakelkast optilden.”

“De scan maakt in een oogopslag zichtbaar waar de belangrijkste verbeterpunten binnen een bedrijf zitten.”

Toen Van der Grijspaarde hoorde dat het via A+O mogelijk was om kosteloos voor alle medewerkers een persoonlijke inzetbaarheidsscan te laten doen, aarzelde ze geen moment. “Al eerder hadden wij via A+O een traject gedaan waarbij bureau Berenschot in het kader van duurzame inzetbaarheid workshops heeft gegeven aan medewerkers en leidinggevenden. De persoonlijke inzetbaarheidsscan leek mij een mooi instrument om duurzame inzetbaarheid verder handen en voeten te geven.”

Abstract begrip

Alle medewerkers van Aqualectra die mee wilden doen – 82 in totaal – vulden een vragenlijst in over hun gezondheid en werkomstandigheden”, vertelt Van der Grijspaarde. “Vervolgens kreeg iedereen een persoonlijk feedbackrapport met resultaten en adviezen. Daarnaast ontvingen wij als bedrijf een groepsrapportage over kantoor- en productiemedewerkers, met de geaggregeerde resultaten. Het hele proces werd door projectmanager Lia Scholten van arbodienstverlener Zorg van de Zaak begeleid. Ook dat was allemaal door A+O Metalektro geregeld.”

“Duurzame inzetbaarheid is voor veel metalektrobedrijven een abstract begrip”, weet Lia Scholten van Zorg van de Zaak. “Vaak denkt een bedrijf vooral aan het aanschaffen van een tilhulp, het organiseren van een tilcursus of het neerzetten van een fruitmand in de kantine. Men weet vaak niet wat men nog meer kan doen om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden.” In de begeleidingstrajecten kijkt Zorg van de Zaak naar veel andere factoren die meer invloed hebben op de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers, vertelt ze. “Het brede palet van gezondheid, werkomstandigheden, inzetbaarheid en verzuimrisico komt aan bod. De persoonlijke inzetbaarheidsscan is daarvoor een heel handig hulpmiddel. De scan maakt in een oogopslag zichtbaar waar de belangrijkste verbeterpunten binnen een bedrijf zitten. Ook kan het persoonlijk feedbackrapport voor een medewerker een stimulans zijn om daadwerkelijk in actie te komen, door bijvoorbeeld meer te gaan bewegen. Uit een eerdere effectstudie van TNO bleek dat 31% van de medewerkers zes weken na afloop al actie had ondernomen.”

Concrete vervolgacties

Bij Aqualectra kwam uit de groepsrapportage naar voren dat er een aantal werknemers last had van rugklachten, ondanks de uitgebreide ergonomische aanpassingen die al gedaan waren. Van der Grijspaarde: “Dat was voor ons een belangrijk signaal om te kijken wat we nog meer konden doen om die rugklachten terug te dringen. We hebben een werkgroep samengesteld die aan de slag gaat met concrete vervolgacties”, vertelt Van der Grijspaarde. “In die werkgroep zijn alle lagen uit de organisatie vertegenwoordigd: iemand van de OR, van het kantoorpersoneel, van de productie, van personeelszaken en van de directie. Die brede vertegenwoordiging is ontzettend belangrijk om ook echt draagvlak te creëren.”

“Samen met de leden van de werkgroep hebben we een plan van aanpak opgesteld”, vervolgt Scholten. “We hebben in kaart gebracht welke mogelijkheden er voor het bedrijf nog waren om de rugklachten te verminderen. Zoals ‘opfrisworkshops’ voor het productiepersoneel om het gebruik van de aanwezige ergonomische hulpmiddelen te bevorderen. Ook kan scholing van leidinggevenden helpen om hun coachende taak op dit vlak beter te kunnen vervullen.”

Al met al kijkt Van der Grijspaarde terug op een succesvol traject voor Aqualectra. “De persoonlijke inzetbaarheidsscan heeft veel medewerkers geholpen om naar hun eigen situatie te kijken en zelf in beweging te komen. En voor ons als organisatie maakt de scan heel concreet waar nog verbeterpunten liggen. Het feit dat A+O alle kosten van dit traject voor zijn rekening nam, heeft voor ons zeker de drempel verlaagd om de scan uit te voeren.” Ze denkt dan ook dat het voor andere bedrijven verstandig is om – bijvoorbeeld via de persoonlijke Inzetbaarheidsscan – met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. “Veel bedrijven hebben een verouderend personeelsbestand en er moet bovendien langer worden doorgewerkt. Wil je je medewerkers gezond, gemotiveerd, gelukkig en competent houden, dan zal je aan de slag moeten met duurzame inzetbaarheid!”

Bent u geïnteresseerd in de persoonlijke inzetbaarheidsscan? Dan kunt u via deze link alle informatie vinden.

Meer informatie

Gitta van der Grijspaarde, personeelsmanager Aqualectra, e-mail gitta.vd.grijspaarde@aqualectra.nl

A+O contactpersoon

Manon Lubbers
Manon Lubbers
Projectleider/adviseur

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste nieuws over de sector.

Ter inspiratie / alle berichten