“Wij hebben tools gekregen om dingen te veranderen”

4 maart 2020
leestijd: 5 minuten

Toen A+O-bedrijf Gietart hoorde dat het via A+O mogelijk is om kosteloos voor alle medewerkers een persoonlijke inzetbaarheidsscan te laten doen, greep het bedrijf die kans met beide handen aan. En dat leverde veel op, aldus directeur Guus IJzereef. “Het heeft heel veel ideeën opgeleverd om invulling te geven aan de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.”

Het bedrijf Gietart is weer zo’n mooi voorbeeld van de Nederlandse maakindustrie. “Al bijna honderd jaar produceren wij machines voor oppervlaktebehandeling die gebruikt worden door staalproducenten”, vertelt directeur Guus IJzereef. “Roestige staalbalken gaan onze machine in en komen er na een behandeling met staalgrid weer als nieuw uit. Daarnaast leveren we ook verfsystemen die met de oppervlaktebehandeling gecombineerd kunnen worden.” En hoewel het volgens IJzereef ‘een prachtig product is dat de hele wereld overgaat’, blijkt het lastig om jongeren te interesseren voor een baan in de metaal. “De realiteit is dat er maar weinig jongeren instromen en ons personeelsbestand vergrijst. De gemiddelde leeftijd is met 52 jaar vrij hoog. We hebben ook veel last gehad van de diepe economische crisis. In die tijd konden we geen nieuwe mensen aannemen, wat het proces van vergrijzing heeft versterkt.”

Missie-100

Omdat er van de medewerkers signalen kwamen dat ze vermoeid waren en last hadden van ouderdomskwalen, besloot het bedrijf ‘Missie-100’ in gang te zetten, vertelt HR-functionaris Diane Achterhuis. “We hebben het ‘Missie-100’ genoemd, omdat ons bedrijf binnenkort honderd jaar bestaat. We wilden eens goed in kaart brengen wat er allemaal speelt binnen ons bedrijf. Daarom hebben we vragenlijsten rondgestuurd, waarbij iedereen verbeterpunten kon aangeven.” Op basis van die input werd een ‘top-10’ samengesteld, vertelt ze. “Duurzame inzetbaarheid stond hoog in die top-10. Daar wilden we dus iets mee. Toen ik hoorde dat je via A+O persoonlijke inzetbaarheidsscans onder het personeel kon laten doen, hebben we dat met beide handen aangegrepen.”

“Dit traject was echt een mooi middel om het gesprek met elkaar aan te gaan.”

Dwarsdoorsnede

Lia Scholten van Zorg van de Zaak begeleidde het hele traject. Allereerst werd door haar een startbijeenkomst georganiseerd, waarbij een dwarsdoorsnede van het bedrijf aan tafel zat. Scholten: “Naast de directeur en HR-functionaris zitten er dan ook mensen uit het middenkader en van de werkvloer aan tafel. Zo’n brede werkgroep is wezenlijk voor het draagvlak en om op nieuwe ideeën te komen bij het vertalen van de resultaten naar acties.” Vervolgens werden alle medewerkers van Gietart uitgenodigd om een quickscan in te vullen over hun gezondheid en werkbelasting. Scholten: “Ik benadruk dan altijd dat de resultaten volledig anoniem behandeld worden. In de rapportage die ik maak, staan alleen resultaten op groepsniveau, waardoor zaken niet tot individuen zijn te herleiden. Dat is belangrijk, omdat medewerkers vaak bang zijn dat het consequenties voor henzelf kan hebben.” De uitkomsten van de quickscan waren voor HR-functionaris Achterhuis een verrassing. “Wij hadden als MT verwacht dat werkdruk het grootste probleem zou zijn. Maar dat was helemaal geen item.” Scholten: “De werknemers vroegen zich af of ze de komende jaren nog wel in staat zijn om aan de lichamelijke en geestelijke eisen van het werk te voldoen. Met de werkgroep hebben we daarom een actieplan opgesteld om de knelpunten die bij productie- en kantoormedewerkers naar voren kwamen ten aanzien van duurzame inzetbaarheid aan te pakken.”

Generatiepact

v.l.n.r. de heer Guus IJzereef, directeur, en mevrouw Diane Achterhuis, HR-functionaris

Eén van de actiepunten is om duurzame inzetbaarheid een vast gespreksonderwerp te laten zijn, vertelt Achterhuis. “In ieder geval één keer per jaar willen we met onze medewerkers het onderwerp ‘motivatie & gezondheid’ bespreken. Zodat we er echt structureel aandacht aan besteden.” Verder werd een servicemonteur die binnenkort met pensioen gaat, ingezet als ‘rolmodel’, vervolgt directeur IJzereef. “Deze man is het gelukt, ondanks het zware werk, om fit zijn pensioen te halen. We hebben hem gevraagd om met een nieuwe buitendienstmedewerker mee te lopen en hem adviezen te geven over hoe hij gezond de eindstreep kan halen.” Bovendien is Gietart aan de slag gegaan met het ‘Generatiepact’, een pilot binnen de CAO Metalektro. Achterhuis: “Die regeling maakt het mogelijk om vanaf 62 jaar 80% te werken, met behoud van 90% loon en 100% pensioen. Ik heb voor de medewerkers een informatiemap samengesteld en met loonstroken inzichtelijk gemaakt wat het precies voor hen betekent.”

Verrast

Directeur IJzereef was vooral verrast door de ideeën die tijdens het traject vanuit zijn medewerkers kwamen. “Dat waren dingen die ik niet vanachter mijn bureau had kunnen bedenken. Zo was er het voorstel om meer afdelingsoverschrijdend te overleggen en iemand vanuit de productie de praktijkopleidersopleiding te laten doen, om jonge werknemers beter te kunnen begeleiden. En het idee om medewerkers hun eigen sociale media te laten gebruiken om ons bedrijf in de etalage te ze zetten. Alle mooie ideeën dus. Dit traject was echt een mooi middel om het gesprek met elkaar aan te gaan. Het heeft ons echt tools gegeven om dingen te veranderen. Ik kan andere A+O-bedrijven dan ook van harte aanbevelen om met de persoonlijke inzetbaarheidsscan aan de slag te gaan!”

Voor meer informatie

Diane Achterhuis, HR-functionaris Gietart, telefoonnummer 074-24 52 242 of per e-mail d.achterhuis@gietart.com.

A+O contactpersoon

Rob Nijhof
Regiomanager Oost-Nederland

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste nieuws over de sector.

Ter inspiratie / alle berichten