‘Zij-instroom biedt grote kansen voor het tekort aan personeel’

31 mei 2022

Krapte op de arbeidsmarkt, een dalend aantal techniekstudenten en uitstroom door vergrijzing van het werknemersbestand. Dat alles zorgt bij veel technische bedrijven op dit moment voor personeelstekorten. En dus is het belangrijk om op zoek te gaan naar andere instroomkanalen, stelt Melanie Lancel, senior adviseur projecten en ontwikkeling bij A+O. “Wat veel Metalektro-bedrijven niet weten, is dat zij-instroom goed is voor vijftig procent van alle instroom in de sector. Daar liggen dus grote kansen.” 

“Als je kijkt naar waar de instroom vandaan komt, zijn er eigenlijk vier bronnen”, zegt Lancel. “Jongeren die instromen vanuit de opleidingen. Werknemers die al bij een ander bedrijf in de techniek werken. De uitzendbranche. En tot slot zij-instromers, die vanuit een andere sector afkomstig zijn.” De instroom direct vanuit de schoolbanken is met 14% eigenlijk maar een klein deel van de totale instroom. Vrijwel alle studenten hebben al een baan voordat zij afstuderen. De uitzendbranche is goed voor drieëndertig procent en doorstromers vanuit andere techniekbedrijven voor zestien procent. Maar het grootste gedeelte is zij-instroom: maar liefst eenenvijftig procent van alle nieuwe werknemers komt vanuit een andere sector.”  

Gemotiveerd en twee rechterhanden

“Als je als bedrijf een tekort hebt aan personeel, biedt zij-instroom dus grote kansen”, vervolgt Lancel. “Maar vaak zijn deze nieuwe collega’s niet direct inzetbaar. Ze moeten eerst vertrouwd raken met het werk en de mensen in je bedrijf. Bovendien moeten ze ingewerkt worden in hun functie via interne en externe bijscholing. Die bijscholing kost tijd en geld. Daarom heeft A+O een  nieuwe regeling geïntroduceerd, waarbij je voor deze scholingskosten van zij-instromers een vergoeding kunt krijgen. Het gaat om maximaal € 3.000,- per werknemer, met een maximum van vijf werknemers per bedrijf.” Werkgevers zijn volgens Lancel vaak nog op zoek naar ‘het schaap met vijf poten’. “Maar die mensen krijg je niet, die werken al ergens anders. Dus moet je aan de slag met een schaap met minder poten en zorgen dat je diegene inzetbaar krijgt.” Melanie geeft het voorbeeld van een A+O-bedrijf waar zij onlangs op bezoek was. “Daar werd niet gekeken naar welk diploma iemand heeft. Maar alleen of iemand over twee rechterhanden beschikt en gemotiveerd is. Als je op die manier kijkt, wordt de vijver waar je in vist voor nieuwe werknemers ineens een stuk groter.” 

“Het schaap met vijf poten vind je op dit moment echt niet” 

Interne en externe scholing

Onder de nieuwe A+O-regeling valt iedereen die niet in de Metalektro werkt, maakt Lancel duidelijk. “Onboarding valt niet onder de regeling. Het moet echt gaan om functiegerichte trainingen. Dat kunnen externe trainingen of coachingstrajecten zijn. Denk bijvoorbeeld aan een veiligheidstraining voor een zij-instromer die procesoperator wordt. Maar ook interne scholing en coaching – het leren op de werkplek onder begeleiding van een collega – is onderdeel van de regeling.” Om in aanmerking te komen voor de vergoeding moet een zij-instromer een arbeidsovereenkomst hebben voor tenminste zes maanden. Lancel: “Ons advies is om de vergoeding op tijd aan te vragen, dat moet in ieder geval binnen drie maanden na de start van de opleiding. Als de opleiding is afgerond, kun je geen vergoeding meer aanvragen. Het is echt een mooie regeling, dus ik zou zeggen: maak er gebruik van!” En mochten bedrijven het lastig vinden om zij-instromers te werven, dan kunnen zij altijd contact opnemen met hun A+O-regiomanager, zegt Lancel. “De regiomanager kan bedrijven in contact brengen met bijvoorbeeld het Werkgeversservicepunt of het Regionale Mobiliteitsteam. Die samenwerkingsverbanden van gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen, uitzendorganisaties en kenniscentra kunnen zeer behulpzaam zijn bij het vinden van nieuw personeel.” 

Meer informatie of de vergoeding voor zij-instromers aanvragen?

Klik hier voor meer informatie over de regeling ‘Bijscholen zij-instromers’. Wil je direct de tegemoetkoming via ‘Mijn A+O’ aanvragen? Klik dan hier. 

 

 

A+O contactpersoon

Melanie Lancel
Melanie Lancel
Senior projectleider / adviseur

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste nieuws over de sector.

Ter inspiratie / alle berichten