Ontwikkel je praktijkopleiderstalent (OJP)

Looptijd: 1 april 2023 t/m 31 december 2024

Ontwikkel je praktijkopleiderstalent

Als praktijkopleider ben je onmisbaar voor de sector. Je bent trots op je vak en dit straal je ook uit. Veelal heb je een ambassadeursrol voor zowel de organisatie als het onderwijs. Je brengt vakmensen vaardigheden bij die ze nodig hebben in de praktijk en organiseert hun leerproces. Zo stoom je ze klaar voor een mooie toekomst in de Metalektro. In deze rol werk je samen met verschillende mensen, waaronder werkplekbegeleiders, directie en onderwijsvertegenwoordigers. Dit vraagt om bepaalde kennis en vaardigheden. A+O ondersteunt je graag in jouw eigen ontwikkeling.

Aanbod A+O

A+O Metalektro biedt zowel de startende als meer ervaren praktijkopleider een ontwikkeltraject aan. A+O werkt hiervoor samen met trainingsbureaus STODT en Orbit. Het traject is kosteloos voor praktijkopleiders werkzaam bij bedrijven die bij A+O zijn aangesloten. Dit aanbod wordt mede mogelijk gemaakt met MDIEU-subsidie van het Ministerie van SZW.

Programma

Doorlooptijd: 3-5 maanden. Het programma is zowel modulair (losse inschrijvingen) te volgen, als in een ontwikkelleerlijn.
Opbouw: de ontwikkelleerlijn bestaat uit een mix van fysieke trainingsdagen, experimenteren in de praktijk en intercollegiale terugkomsessies. We stimuleren zoveel mogelijk het van en met elkaar leren. Juist door ervaringen, casuïstiek of (probleem-)situaties te bespreken met elkaar, kunnen zowel de startende als meer ervaren praktijkopleider veel van elkaar leren en mooie inzichten verkrijgen.

Tijdens dit ontwikkeltraject versterk je je kennis en vaardigheden waarmee je jouw rol als praktijkopleider nog beter én met nog meer zelfvertrouwen gaat uitvoeren. De volgende onderwerpen komen aan bod in de leerlijn: communicatievaardigheden en gesprekstechnieken, het motiveren, inspireren en begeleiden van leerlingen, geven van feedback, timemanagement, ontwikkelingsgericht beoordelen, het voeren van ‘lastige’ gesprekken en het omgaan met diversiteit en culturele verschillen.

Voor wie?

Dit ontwikkeltraject is geschikt voor zowel de startende als meer ervaren praktijkopleider. Ben je startend praktijkopleider, dan raden we je wel aan eerst de via SBB speciaal ontwikkelde workshops voor de startende praktijkopleider te volgen. Deze vormen een goede basis voor je rol als praktijkopleider. Kijk voor meer informatie op de website van SBB.

Sluit deze kosteloze leerlijn onvoldoende aan bij je ambitie, dan is er altijd nog de mogelijkheid om gebruik te maken van de reguliere regeling Ontwikkelen Praktijkopleider (OPO).

Belangrijk om te weten

 • Je kunt het ontwikkeltraject incompany of via open inschrijving volgen
 • Het ontwikkeltraject kan als leerlijn maar ook modulair (losse inschrijvingen) gevolgd worden.
 • Aanmelden voor deelname aan het traject kan gedurende de looptijd van het traject en zolang er voldoende budget beschikbaar is. De door A+O ontvangen aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
 • Deelname aan het traject is kosteloos, maar niet geheel vrijblijvend. Tot aan 4 weken voor de start van het programma is annuleren kosteloos. Bij annulering korter dan 4 weken behoudt A+O zich het recht voor om (een gedeelte van) de gemaakte kosten bij je bedrijf in rekening te brengen.
 • 3 maanden na afloop van het programma vraagt A+O Metalektro een evaluatie aan de deelnemers.

Voor incompany-trainingen:

 • Een incompany-training voor meerdere groepen is mogelijk. A+O vergoedt de kosten van maximaal 1 groep. De overige groepen komen voor eigen rekening.
 • Incompany-trainingen worden binnen 6 maanden na goedkeuring van de aanvraag uitgevoerd.
 • Incompany-trainingen worden rechtstreeks gefactureerd aan jouw bedrijf, je kunt de factuur vervolgens declareren via Mijn A+O.
 • Bij de incompany-trainingen geldt een minimum van 6 en een maximum van 12 deelnemers.

Voor open inschrijving-trainingen:

 • Voor deze trainingen hoef je geen declaratie in te dienen. De kosten worden rechtstreeks door A+O betaald.
 • Bij de open inschrijving-trainingen geldt een minimum van 6 en een maximum van 12 deelnemers.
 • Aanmelden voor de open inschrijving-trainingen kan tot 4 weken voor de trainingsdatum. Zodra het maximaal aantal deelnemers is bereikt of als de aanmeldperiode is verstreken, wordt de inschrijfmogelijkheid gesloten.

Aanvragen?

Voor incompany:
Klik  op de onderstaande button om je eenvoudig aan te melden.
Na goedkeuring van de aanvraag neemt A+O Metalektro contact met je op.

Voor open inschrijving:
Het traject kan modulair (losse inschrijvingen) maar ook als volledige leerlijn gevolgd worden. Wanneer je ervoor kiest om de de trainingen als ontwikkelleerlijn te willen volgen, dan mag je je inschrijven voor iedere training. Je kunt hierbij kiezen op welke dag en in welke regio je de training wilt volgen. Kijk op de webpagina’s van de losse trainingsmodules voor alle data en locaties.

Inschrijven losse trainingsmodules
Klik hier voor meer informatie en aanmelden voor de training ‘Praktijkopleider algemeen’
Klik hier voor meer informatie en aanmelden voor de training ‘Ontwikkelingsgericht beoordelen’
Klik hier voor meer informatie en aanmelden voor de training ‘Lastige gesprekken’
Klik hier voor meer informatie en aanmelden voor de training ‘Intercultureel begeleiden’
Klik hier voor meer informatie en aanmelden voor de intercollegiaal ontwikkelsessies

Declareren

Klik hier om de incompany-trainingen te declareren. Doe dit uiterlijk binnen 4 weken nadat de training is afgerond. Let op dat je bij de declaratie de volgende bijlagen toevoegt:

 • Factuur, met daarin de volgende onderdelen:
  – naam werkgever
  – naam medewerker(s)
  – uitgevoerde activiteit
  – uitvoeringstermijn
 • Certificaat (of bewijs van deelname of diploma)

Nadat de declaratie volledig is, de bovenstaande bijlagen aangeleverd en goedgekeurd zijn, wordt de voorlopig gereserveerde subsidie definitief toegekend en uitgekeerd.

Ter inspiratie / alle berichten