Investeer in de medewerker van de toekomst

Wil jouw bedrijf via een flexorganisatie een bbl-leerling plaatsen op niveau II, III of IV? Dan kun je van A+O een vergoeding ontvangen.

Aanbod A+O

De vergoeding bedraagt 2/3 van de dan geldende hoogte van de bbl-vergoeding. In de volgende tabel vind je de maximale duur van de vergoeding:

Opleiding Niveau Maximale duur volgens de WEB Maximale vergoedingsduur door A+O
mbo Basisberoepsopleiding bbl-niveau II min. 2 en max. 3 jaar 2 jaar
mbo Vakopleiding bbl-niveau III min. 2 en max. 4 jaar 3 jaar
mbo Middenkaderopleiding bbl-niveau IV min. 3 en max. 4 jaar 2 jaar

Voorwaarden

Om als werkgever in aanmerking te komen voor een vergoeding, gelden de volgende voorwaarden:

  1. Dien je aanvraag bij A+O uiterlijk binnen 6 maanden na aanvangsdatum van het aan te vragen studiejaar in.
  2. Zorg voor een door alle partijen ondertekende bpv/pok op niveau II, III of IV. Deze bpv/pok maakt onderdeel uit van de opdrachtovereenkomst. Dit bewijs kan bij een steekproef via ‘Mijn A+O’ worden opgevraagd.
  3. Sluit als leerbedrijf een opdrachtovereenkomst met de flexorganisatie en onderteken beide deze opdrachtovereenkomst. In de opdrachtovereenkomst leg je vast dat je de leerling-flexkracht opleidt en tenminste voor de duur van de opleiding een leer-werkplek beschikbaar stelt.
  4. Geef bij meerjarige opleidingen ieder jaar door of de (leerling-)werknemer zijn opleiding ieder opvolgend jaar vervolgt. Je ontvangt hiervoor automatisch een melding via ‘Mijn A+O’.
  5. Na afronding van de vergoedingsperiode of bij voortijdige uitval declareer je uiterlijk binnen 6 maanden met een bewijs van deelname.

A+O keert elke 6 maanden na de start van het aangevraagde studiejaar een voorlopige vergoeding uit. Pas nadat je een volledige declaratie hebt ingediend, stelt A+O de definitieve vergoeding vast en handelt deze financieel af.

Aanvragen?

  1. Je meldt de leerling-flexkracht aan via Mijn A+O.
  2. Je print en ondertekent het aanvraagformulier en uploadt dit vervolgens in ‘Mijn A+O’ om de aanvraag in te dienen.
  3. Na goedkeuring ontvang je een voorlopige toekenning van de vergoeding*.
  4. Als je aanvraag in de steekproef valt, ontvang je van A+O bericht over het indienen van aanvullende documenten zoals benoemd in punt 2 van de voorwaarden.

Let op: de datum waarop je de aanvraag indient geldt als indiendatum.

Declareren?

Klik hier om te declareren.

Belangrijk om te weten

Na ontvangst van een aanvraag/declaratie krijg je van ons bericht. Belangrijk is dat je aanvraag of declaratie volledig is. Op het aanvraag- c.q. declaratieformulier staat vermeld wat je moet meesturen. Hebben we niet alles van je ontvangen, dan nemen we je aanvraag of declaratie niet in behandeling. Vanzelfsprekend laten we je weten welke gegevens ontbreken. Je moet vervolgens, binnen de indientermijn van de regeling, een nieuwe aanvraag of declaratie indienen.

* Zodra het budget is uitgeput wordt de aanvraagmogelijkheid gesloten.

Milou Bonnet

Milou Bonnet, HR Business Partner bij EPCOR:

“We hebben vergoedingen ontvangen voor het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Dat komt zeer van pas, omdat het hele bedrijf met een nieuw ERP-systeem werkt”.

Ter inspiratie / alle berichten