Investeer in de medewerker van de toekomst

Wil jouw bedrijf via een flexorganisatie een bbl-leerling plaatsen op niveau II, III of IV? Dan kun je van A+O een vergoeding ontvangen.

Aanbod A+O

De vergoeding bedraagt 2/3 van de dan geldende hoogte van de bbl-vergoeding. In de volgende tabel vind je de maximale duur van de vergoeding:

OpleidingNiveauMaximale duur volgens de WEBMaximale vergoedingsduur door A+O
mbo Basisberoepsopleidingbbl-niveau IImin. 2 en max. 3 jaar2 jaar
mbo Vakopleidingbbl-niveau IIImin. 2 en max. 4 jaar3 jaar
mbo Middenkaderopleidingbbl-niveau IVmin. 3 en max. 4 jaar2 jaar

Voorwaarden

Om als werkgever in aanmerking te komen voor een vergoeding, gelden de volgende voorwaarden:

  1. Dien je aanvraag bij A+O uiterlijk binnen 6 maanden na aanvangsdatum van het aan te vragen studiejaar in.
  2. Zorg voor een door alle partijen ondertekende bpv/pok op niveau II, III of IV. Deze bpv/pok maakt onderdeel uit van de opdrachtovereenkomst. Dit bewijs kan bij een steekproef via ‘Mijn A+O’ worden opgevraagd.
  3. Sluit als leerbedrijf een opdrachtovereenkomst met de flexorganisatie en onderteken beide deze opdrachtovereenkomst. In de opdrachtovereenkomst leg je vast dat je de leerling-flexkracht opleidt en tenminste voor de duur van de opleiding een leer-werkplek beschikbaar stelt.
  4. Geef bij meerjarige opleidingen ieder jaar door of de (leerling-)werknemer zijn opleiding ieder opvolgend jaar vervolgt. Je ontvangt hiervoor automatisch een melding via ‘Mijn A+O’.
  5. Na afronding van de vergoedingsperiode of bij voortijdige uitval declareer je uiterlijk binnen 6 maanden met een bewijs van deelname.

A+O keert elke 6 maanden na de start van het aangevraagde studiejaar een voorlopige vergoeding uit. Pas nadat je een volledige declaratie hebt ingediend, stelt A+O de definitieve vergoeding vast en handelt deze financieel af.

Aanvragen?

  1. Je meldt de leerling-flexkracht aan via Mijn A+O.
  2. Je print en ondertekent het aanvraagformulier en uploadt dit vervolgens in ‘Mijn A+O’ om de aanvraag in te dienen.
  3. Na goedkeuring ontvang je een voorlopige toekenning van de vergoeding*.
  4. Als je aanvraag in de steekproef valt, ontvang je van A+O bericht over het indienen van aanvullende documenten zoals benoemd in punt 2 van de voorwaarden.

Let op: de datum waarop je de aanvraag indient geldt als indiendatum.

Declareren?

Klik hier om te declareren.

* Voor deze regeling is een maximumbudget beschikbaar van € 1.600.000,-. De inschrijving sluit wanneer dit maximumbudget is bereikt.

Rob Bloks - Coördinator Praktijkopleider bij VDL Groep

“De vraag naar gekwalificeerde vakmensen is momenteel groter dan het aanbod. Vandaar dat VDL zich richt op het opleiden van zij-instromers. Onlangs startte het bedrijf in samenwerking met het mbo-onderwijs met een lasklas en een mechatronicaklas, ondersteund door de ‘Pilotregeling trainen en begeleiden zij-instroom’ van A+O.”

Ter inspiratie / alle berichten