Bedrijven die via een flexorganisatie een bbl-leerling plaatsen op niveau II, III en IV, kunnen bij A+O een vergoeding aanvragen.

Aanbod A+O

De vergoeding bedraagt 2/3 van de dan geldende hoogte van de bbl-vergoeding. De maximale duur van de vergoeding door Stichting A+O Metalektro:

OpleidingNiveauMaximale duur volgens de webMaximale duur die wordt vergoed door A+O
MBO Basisberoepsopleidingbbl-niveau IImin. 2 en max. 3 jaar.2 jaar
MBO Vakopleidingbbl-niveau IIImin. 2 en max. 4 jaar.3 jaar
MBO Middenkaderopleidingbbl-niveau IVmin. 3 en max. 4 jaar.2 jaar

Voorwaarden

  1. Aanmelden gedurende de studieperiode dan wel uiterlijk binnen 6 maanden na aanvangsdatum van het aan te vragen studiejaar.
  2. Een door partijen ondertekende bpv/pok op niveau II, III of IV. Desbetreffende bpv/pok maakt onderdeel uit van de opdrachtovereenkomst. (deze kan middels een steekproef via Mijn A+O worden opgevraagd)
  3. Het leerbedrijf/organisatie en de flexorganisatie sluiten een door beide partijen ondertekende opdrachtovereenkomst ten behoeve van het opleiden van de leerling- flexkracht en het beschikbaar stellen van een leerwerkplek, tenminste voor de duur van de opleiding.
  4. Voorlopige vergoeding wordt zesmaandelijks na aanvang van het aangevraagde studiejaar/studiejaren uitgekeerd. Bij meerjarige opleidingen dient ieder jaar door de werkgever aangegeven te worden of de (leerling-)werknemer zijn opleiding vervolgt. (je ontvangt hiervoor  via Mijn A+O een melding)
  5. Na afronding vergoedingsperiode of bij voortijdige uitval dien je binnen 6 maanden te declareren met een bewijs van deelname. Definitieve vaststelling en toekenning van de vergoeding na ontvangst van een volledige declaratie.

Aanvragen?

  1. Je meldt de leerling-flexkracht aan via Mijn A+O.
  2. Je print en ondertekent het aanvraagformulier en uploadt deze vervolgens in Mijn A+O om in te dienen.
  3. Na goedkeuring ontvang je een voorlopige toekenning van de vergoeding.
  4. Indien de aanvraag in de steekproef valt ontvang je van A+O bericht over het indienen van aanvullende documenten/informatie zoals benoemd in punt 2 van de voorwaarden.

Let op: De datum waarop je de aanvraag indient geldt als indiendatum.

Declareren?

Klik hier om te declareren.

* Voor deze regeling is een maximum budget beschikbaar van €1.600.000,-. De inschrijving sluit wanneer dit maximum budget is bereikt.

Erwin Ansems - Manager bij Gamko

Nam deel aan de training ‘Futureproof leiderschap’.

“Hier kan ik voorlopig weer op teren. Deze training is echt een aanrader. Ook het interactieve karakter vond ik heel goed.” Wat Ansems vooral een pluspunt vond, was dat de leergang samen met andere A+O bedrijven uit de regio was.

Ter inspiratie / alle berichten