Investeer in de medewerker van de toekomst

Wil jouw bedrijf via een flexorganisatie een bbl-leerling plaatsen op niveau II, III of IV? Dan kun je van A+O een vergoeding ontvangen.

Aanbod A+O

De vergoeding bedraagt 2/3 van de dan geldende hoogte van de bbl-vergoeding. In de volgende tabel vind je de maximale duur van de vergoeding:

OpleidingNiveauMaximale duur volgens de WEBMaximale vergoedingsduur door A+O
mbo Basisberoepsopleidingbbl-niveau IImin. 2 en max. 3 jaar2 jaar
mbo Vakopleidingbbl-niveau IIImin. 2 en max. 4 jaar3 jaar
mbo Middenkaderopleidingbbl-niveau IVmin. 3 en max. 4 jaar2 jaar

Voorwaarden

Om als werkgever in aanmerking te komen voor een vergoeding, gelden de volgende voorwaarden:

  1. Dien je aanvraag bij A+O uiterlijk binnen 6 maanden na aanvangsdatum van het aan te vragen studiejaar in.
  2. Zorg voor een door alle partijen ondertekende bpv/pok op niveau II, III of IV. Deze bpv/pok maakt onderdeel uit van de opdrachtovereenkomst. Dit bewijs kan bij een steekproef via ‘Mijn A+O’ worden opgevraagd.
  3. Sluit als leerbedrijf een opdrachtovereenkomst met de flexorganisatie en onderteken beide deze opdrachtovereenkomst. In de opdrachtovereenkomst leg je vast dat je de leerling-flexkracht opleidt en tenminste voor de duur van de opleiding een leer-werkplek beschikbaar stelt.
  4. Geef bij meerjarige opleidingen ieder jaar door of de (leerling-)werknemer zijn opleiding ieder opvolgend jaar vervolgt. Je ontvangt hiervoor automatisch een melding via ‘Mijn A+O’.
  5. Na afronding van de vergoedingsperiode of bij voortijdige uitval declareer je uiterlijk binnen 6 maanden met een bewijs van deelname.

A+O keert elke 6 maanden na de start van het aangevraagde studiejaar een voorlopige vergoeding uit. Pas nadat je een volledige declaratie hebt ingediend, stelt A+O de definitieve vergoeding vast en handelt deze financieel af.

Aanvragen?

  1. Je meldt de leerling-flexkracht aan via Mijn A+O.
  2. Je print en ondertekent het aanvraagformulier en uploadt dit vervolgens in ‘Mijn A+O’ om de aanvraag in te dienen.
  3. Na goedkeuring ontvang je een voorlopige toekenning van de vergoeding*.
  4. Als je aanvraag in de steekproef valt, ontvang je van A+O bericht over het indienen van aanvullende documenten zoals benoemd in punt 2 van de voorwaarden.

Let op: de datum waarop je de aanvraag indient geldt als indiendatum.

Declareren?

Klik hier om te declareren.

* Voor deze regeling is een maximumbudget beschikbaar van € 1.600.000,-. De inschrijving sluit wanneer dit maximumbudget is bereikt.

Madelein van Acker - Directeur Personeel en Organisatie De Vries Groep

“De waarde van A+O zit vooral in het ‘leren van elkaar’. Door de kennisdelingsbijeenkomsten en workshops krijg je een kijkje in de keuken bij andere bedrijven. Dat is voor mij altijd enorm inspirerend”.

Ter inspiratie / alle berichten