Het inzetten van medewerkers als praktijkopleider is van grote toegevoegde waarde voor je bedrijf. Immers, door nieuwe en bestaande medewerkers kennis bij te brengen die direct toepasbaar is binnen je bedrijf, creëer je meer betrokkenheid en beter opgeleide- en inzetbare medewerkers. De praktijkopleider draagt zo bij aan duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers!

Aanbod A+O

A+O wil medewerkers die zich bezig houden met het begeleiden en opleiden van collega’s binnen je organisatie de mogelijkheid bieden zich hierin verder te ontwikkelen door het volgen van een gerichte training of opleiding.

Hoogte vergoeding

De vergoeding bedraagt per medewerker maximaal €1.500,- per kalenderjaar voor de externe kosten voor een praktijkopleiderstraining. Je kiest zelf een uitvoerder.

Belangrijk om te weten

  • Per medewerker kan maximaal 1 aanvraag per kalenderjaar worden ingediend voor een, door een externe partij uitgevoerde, training/cursus (incompany of open inschrijving) gericht op deskundigheidsbevordering en ontwikkeling van de praktijkopleider. De praktijkopleider is betrokken bij de begeleiding en/of opleiding van leerlingen en collega’s binnen het bedrijf.
  • De maximale doorlooptijd van een training/cursus is 12 maanden vanaf startdatum van de training/cursus.
  • De training/cursus wordt afgesloten met een bewijs van deelname.
  • Voorfinanciering van de kosten vindt plaats door de werkgever. BTW op externe kosten kan niet worden doorberekend aan A+O.

Aanvragen?

Klik hier om aan te vragen. Doe dit binnen 6 maanden na start van de training/cursus.

Declareren?

Klik hier om te declareren. Doe dit binnen 3 maanden nadat de training/cursus is beëindigd.

Uploadt de factuur voor de externe kosten voor de training/cursus met hierop de naam van de werkgever, medewerker, uitgevoerde activiteit en uitvoeringstermijn, en stuur die mee bij de declaratie.

Vragen?

Voor meer informatie kun je direct contact opnemen met de afdeling Vergoedingen via telefoonnummer 088-60 50 960 of per e-mail vergoedingen@ao-metalektro.nl. je kunt ook je regiomanager benaderen.

* Voor deze regeling is een maximum budget beschikbaar van €125.000,-  De inschrijving sluit wanneer dit maximum budget is bereikt.

Erwin Ansems - Manager bij Gamko

Nam deel aan de training ‘Futureproof leiderschap’.

“Hier kan ik voorlopig weer op teren. Deze training is echt een aanrader. Ook het interactieve karakter vond ik heel goed.” Wat Ansems vooral een pluspunt vond, was dat de leergang samen met andere A+O bedrijven uit de regio was.

Ter inspiratie / alle berichten