Het inzetten van medewerkers als praktijkopleider is van grote toegevoegde waarde voor je bedrijf. Immers, door nieuwe en bestaande medewerkers kennis bij te brengen die direct toepasbaar is binnen je bedrijf, creëer je meer betrokkenheid en beter opgeleide- en inzetbare medewerkers. De praktijkopleider draagt zo bij aan duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers!

Aanbod A+O

A+O wil medewerkers die zich bezig houden met het begeleiden en opleiden van collega’s binnen je organisatie de mogelijkheid bieden zich hierin verder te ontwikkelen door het volgen van een gerichte training of opleiding.

Hoogte vergoeding

De vergoeding bedraagt per medewerker maximaal €1.500,- per kalenderjaar voor de externe kosten voor een praktijkopleiderstraining. Je kiest zelf een uitvoerder.

Belangrijk om te weten

  • Per medewerker kan maximaal 1 aanvraag per kalenderjaar worden ingediend voor een, door een externe partij uitgevoerde, training/cursus (incompany of open inschrijving) gericht op deskundigheidsbevordering en ontwikkeling van de praktijkopleider. De praktijkopleider is betrokken bij de begeleiding en/of opleiding van leerlingen en collega’s binnen het bedrijf.
  • De maximale doorlooptijd van een training/cursus is 12 maanden vanaf startdatum van de training/cursus.
  • De training/cursus wordt afgesloten met een bewijs van deelname.
  • Voorfinanciering van de kosten vindt plaats door de werkgever. BTW op externe kosten kan niet worden doorberekend aan A+O.

Aanvragen?

Klik hier om aan te vragen. Doe dit binnen 6 maanden na start van de training/cursus.

Declareren?

Klik hier om te declareren. Doe dit binnen 3 maanden nadat de training/cursus is beëindigd.
Stuur ook de factuur van de training/cursus mee.

Om vertraging in de behandeltermijn te voorkomen, dienen de volgende gegevens uit de factuur herleid te kunnen worden: naam werkgever, naam medewerker, uitgevoerde activiteit en de uitvoeringstermijn.
Het is handig om dit vooraf met de opleider af te stemmen. Hier vind je twee voorbeeldfacturen die aan alle voorwaarden voldoen.

Vragen?

Voor meer informatie kun je direct contact opnemen met de afdeling Vergoedingen via telefoonnummer 088-60 50 960 of per e-mail vergoedingen@ao-metalektro.nl. je kunt ook je regiomanager benaderen.

* Voor deze regeling is een maximum budget beschikbaar van €125.000,-  De inschrijving sluit wanneer dit maximum budget is bereikt.

Mireille Kes - HR-manager bij Wupperman Staal Nederland

Wupperman maakte gebruik van het aanbod van A+O voor ondersteuning bij zelfroosteren en zelfsturing. “Dit is echt een succesverhaal. Onze medewerkers geven aan dat door het nieuwe rooster hun bioritme verbetert, hun humeur beter is en ze een betere werk-privébalans ervaren”. Voor ons was dit een zeer waardevol traject, dat mede mogelijk is gemaakt door A+O.”

Ter inspiratie / alle berichten