Breng jij als praktijkopleider nieuwe en bestaande collega’s kennis bij? Dan ben je van grote toegevoegde waarde voor je bedrijf. Jij zorgt voor beter opgeleide en betrokken collega’s. Wil je leren hoe je collega’s nog beter kunt begeleiden? Volg dan een training of opleiding speciaal voor praktijkopleiders.

Aanbod A+O

A+O wil medewerkers die zich bezig houden met het begeleiden en opleiden van collega’s binnen je organisatie de mogelijkheid bieden zich hierin verder te ontwikkelen door het volgen van een gerichte training of opleiding.

Hoogte vergoeding

De vergoeding bedraagt per medewerker maximaal €1.500,- per kalenderjaar voor de externe kosten voor een praktijkopleiderstraining. Je kiest zelf een uitvoerder.

Belangrijk om te weten

Vraag je opleiding of training aan via je werkgever. De informatie hierna is gericht aan hem of haar.

  • Per medewerker kun je maximaal 1 aanvraag per kalenderjaar indienen voor een, door een externe partij uitgevoerde, training/cursus (incompany of open inschrijving) gericht op deskundigheidsbevordering en ontwikkeling van de praktijkopleider.
  • De praktijkopleider is betrokken bij de begeleiding en/of opleiding van leerlingen en collega’s binnen je bedrijf.
  • De maximale doorlooptijd van een training/cursus is 12 maanden vanaf de startdatum van de training/cursus.
  • De training/cursus wordt afgesloten met een bewijs van deelname.
  • Als werkgever neem je de voorfinanciering van de kosten voor je rekening. BTW op externe kosten kun je niet doorberekenen aan A+O.
  • Na ontvangst van een aanvraag/declaratie krijg je van ons bericht. Belangrijk is dat je aanvraag of declaratie volledig is. Op het aanvraag- c.q. declaratieformulier staat vermeld wat je moet meesturen. Hebben we niet alles van je ontvangen, dan nemen we je aanvraag of declaratie niet in behandeling. Vanzelfsprekend laten we je weten welke gegevens ontbreken. Je moet vervolgens, binnen de indientermijn van de regeling, een nieuwe aanvraag of declaratie indienen.

Aanvragen?

Als werkgever klik je hier om aan te vragen. Doe dit uiterlijk binnen 6 maanden na start van de training/cursus.

Declareren?

Als werkgever klik je hier om eenvoudig te declareren. Doe dit uiterlijk binnen 3 maanden na afronding van de training/cursus.
Stuur ook de factuur van de training/cursus mee.

Om vertraging in de behandeltermijn te voorkomen, dienen de volgende gegevens uit de factuur herleid te kunnen worden: naam werkgever, naam medewerker, uitgevoerde activiteit en de uitvoeringstermijn.

Tip: stem de factuur vooraf af met de opleider. Hier vind je twee voorbeeldfacturen die aan alle voorwaarden voldoen.

Vragen?

Voor meer informatie kun je direct contact opnemen met de afdeling Vergoedingen via telefoonnummer 088-60 50 960 of per e-mail vergoedingen@ao-metalektro.nl. Je kunt ook je regiomanager benaderen.

* Zodra het budget is uitgeput wordt de aanvraagmogelijkheid gesloten.

Rob Bloks
Rob Bloks - Coördinator Praktijkopleider bij VDL Groep

“De vraag naar gekwalificeerde vakmensen is momenteel groter dan het aanbod. Vandaar dat VDL zich richt op het opleiden van zij-instromers. Onlangs startte het bedrijf in samenwerking met het mbo-onderwijs met een lasklas en een mechatronicaklas, ondersteund door de ‘Pilotregeling trainen en begeleiden zij-instroom’ van A+O.”

Ter inspiratie / alle berichten