Gesprek met leidinggevende

Slim! De leidinggevende heeft een cruciale rol in het signaleren en tegengaan van werkstress bij de medewerkers. Door in gesprek te gaan met de leidinggevende van Jan, hoor je hoe hij tegen de situatie aankijkt, en wat in zijn ogen een gepaste oplossing zou zijn voor Jan. Echter, voor duurzame gedragsverandering is het van belang Jan op tijd te betrekken bij het vinden van de oorzaken en oplossingen. Dit vergroot het draagvlak en daarmee de kans dat Jan zich ook zal inzetten voor de uiteindelijke oplossing.

Wie is jouw Jan? Kun je hulp gebruiken bij de Jannen in jouw organisatie?

Wij kunnen je verder helpen! Bekijk ons aanbod ‘Voldoende Vitale Vakmensen’.

Meld je aan voor een Quickscan, voor het maken van een plan van aanpak, voor begeleiding bij implementatie of voor advies en ondersteuning bij (dreigende) verminderde inzetbaarheid.

Ter inspiratie / alle berichten
Catalogus digitale vaardigheden
Fit tot je Pensioen

Denk jij wel eens na over je toekomst?