Werkdruk onderzoeken

Goed plan! Het onderzoeken van de werkdruk in het bedrijf, geeft je inzicht in de ervaren werkdruk door medewerkers. Wees je daarbij bewust van het feit dat werkstress niet enkel voortkomt uit de hoeveelheid werk en de tijdsdruk waarin je dit werk moet uitvoeren. Er zijn meerdere bronnen van werkstress, zoals een gebrek aan steun of autonomie. Laat deze aspecten dus terugkomen in het onderzoek. Voor meer bronnen van werkdruk, bekijk dit filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=TTfA7e44-7A

Wie is jouw Jan? Kun je hulp gebruiken bij de Jannen in jouw organisatie?

Wij kunnen je verder helpen! Bekijk ons aanbod ‘Voldoende Vitale Vakmensen’.

Meld je aan voor een Quickscan, voor het maken van een plan van aanpak, voor begeleiding bij implementatie of voor advies en ondersteuning bij (dreigende) verminderde inzetbaarheid.

Ter inspiratie / alle berichten
Catalogus digitale vaardigheden
Fit tot je Pensioen

Denk jij wel eens na over je toekomst?