Laat jongeren intensief kennismaken met je bedrijf!

Jong talent opleiden is van groot belang voor jouw bedrijf én voor onze sector als geheel. Biedt jouw bedrijf een stage- of praktijkplaats voor mbo bol-opleidingen of opleidingen op hbo-/wo-niveau? Vraag dan bij A+O een vergoeding aan. 

Aanbod A+O

De vergoeding bedraagt maximaal €160,- per 4 weken bij een voltijdstage van 40 uur per week. Loopt de stagiair minder uren stage? Dan ontvangt je bedrijf de vergoeding naar rato.  

Belangrijk om te weten

  • Onder ‘stage’ verstaan we: beroepspraktijkvorming bij een werkgever in het kader van de beroepsopleidende leerweg (bol) of praktijkvorming zoals bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). 
  • De stage duurt minimaal 2 aaneengesloten maanden en maximaal 12 aaneengesloten maanden. 

Voorwaarden

  • Meld je stagiair aan via Mijn A+O gedurende de stageperiode, maar uiterlijk binnen 6 maanden na de startdatum van de stage. 
  • Voorwaarde voor de vergoeding is een praktijkovereenkomst (mbo) of stageovereenkomst (hbo/wo) die door zowel de stagiair, de werkgever als de school ondertekend is. Deze overeenkomst kan bij een steekproef via Mijn A+O worden opgevraagd. 
  • Je declareert via Mijn A+O binnen 6 maanden na afloop van de stage. De definitieve toekenning van de vergoeding stellen we vast na ontvangst van de declaratie. 
  • Na ontvangst van een aanvraag of declaratie krijg je van ons bericht. Belangrijk is dat je aanvraag of declaratie volledig is. Op het aanvraag- of declaratieformulier staat vermeld wat je moet meesturen. Hebben we niet alles van je ontvangen? Dan nemen we je aanvraag of declaratie niet in behandeling. Vanzelfsprekend laten we je weten welke gegevens ontbreken. Je kunt vervolgens, binnen de indientermijn van de regeling, een nieuwe aanvraag of declaratie indienen. 

Aanvragen?

Meld je stage eenvoudig aan via Mijn A+O. Let op: 

  • Doe dit uiterlijk binnen zes maanden na de startdatum van de stage maar altijd vóór de einddatum van de stageperiode. De datum waarop je de aanvraag indient, geldt als indiendatum. 
  • Vul als start- en einddatum van de vergoedingsperiode de data in die genoemd staan op de praktijkovereenkomst (mbo) of stageovereenkomst (hbo/wo). 

Na goedkeuring ontvang je een voorlopige toekenning van de vergoeding.  

Steekproef

Als je aanvraag in de steekproef valt, ontvang je van A+O Metalektro bericht. We vragen je dan om de volledig ondertekende praktijkovereenkomst (mbo) of stageovereenkomst (hbo/wo) op te sturen.  

Declareren?

Declareer hier eenvoudig via Mijn A+O. Let op: doe dit uiterlijk binnen 6 maanden na afronding van de vergoedingsperiode of na voortijd stoppen met de stage. 

*De aanvraagmogelijkheid voor deze regeling sluit, zodra het maximale budget is bereikt. 

Ter inspiratie / alle berichten