login

Vergoeding hbo- leervouchers (hbo-lv) (*)

 

Werkgevers die hun medewerkers een mogelijkheid bieden te experimenteren met het opleiden via hbo- leervouchers (besluit experiment vraagfinanciering hoger onderwijs), kunnen voor maximaal 4 modules vergoeding ontvangen.

 

 

 

 

Inleiding

1. Definitie hbo-beroepsopleiding: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) evenals post-hbo en post-wo.
    Deze is geregistreerd croho-register.
2. Definitie croho: het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (croho) dat door DUO wordt beheerd.
    U vindt het croho-register via www.duo.nl.
3. Module: onder deze regeling omvat een module 30 studiepunten ( EC’s) en dient te worden uitgevoerd door een NVAO geaccrediteerde
    instelling voor hoger onderwijs. 
4. Bewijs van inschrijving: een bewijs van inschrijving (hbo/wo).
5. Leervoucher vraagfinanciering: een door de overheid afgegeven voucher ten behoeve van het experiment vraagfinanciering
    hoger onderwijs.
6. Bewijs van opleiding gevolgd: bewijsstuk van opleidingsinstituut dat de opleiding daadwerkelijk gevolgd is, bijvoorbeeld een diploma,
    certificaat of digitale voortgangsrapportage.
7. Vergoeding: met ingang van schooljaar 2017-2018 maximaal € 1.500,- per module, met een maximum van 4 modules.

Let op: De overige bepalingen in het financieringsreglement scholing van werkenden 2016-2018 blijven van kracht. Onderaan deze pagina vindt u een pdf-document met de onderwijsinstellingen die deelnemen aan het experiment met vermelding van de opleiding.


Vergoeding

1. Definitieve vaststelling en toekenning van vergoeding na afloop van de aangevraagde vergoedingsperiode en na ontvangst van een
    volledige declaratie.
2. U declareert digitaal via www.ao-metalektro.nl, "Mijn A+O". Bijvoegen:
    • ondertekend declaratieformulier;
    • bewijs dat de module daadwerkelijk gevolgd is;
    • Let op: Was er sprake van een tijdelijke arbeidsovereenkomst die niet de gehele opleidingsperiode omvat, dan dient er bij de declaratie een
      arbeidsovereenkomst te worden ingediend die gedurende het volgen van de module van toepassing was.
 
3. Bij voortijdige uitval is er geen recht op vergoeding.
4. De declaratie dient binnen zes maanden na afloop van het volgen van de module digitaal bij A+O ingediend te worden.
5. Alleen volledige en ondertekende declaraties worden in behandeling genomen.

Aanvragen

1. Aanmelden gedurende de studieperiode doch uiterlijk binnen 6 maanden na ingangsdatum van de leervoucher.
2. U meldt de werknemer digitaal aan via de button "Mijn A+O" op onze website www.ao-metalektro.nl of via www.ao-vergoedingen.nl.
3. U print, ondertekent en uploadt het aanmeldingsformulier naar Stichting A+O Metalektro, samen met de volgende bijlagen:
    o bewijs van inschrijving;
    o leervoucher;
    o kopie arbeidsovereenkomst(en);
    o alleen volledige en ondertekende aanvragen worden in behandeling genomen.

Let op: De datum waarop u de aanvraag indient geldt als indiendatum!

Vragen?

Voor meer informatie kunt u direct contact opnemen met de afdeling vergoedingen via telefoonnummer 088 - 60 50 960 of per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt ook uw regiomanager benaderen.

Aanvragen

Klik hier voor het aanvragen van een vergoeding hbo- leervouchers.

Download

Bijlage onderwijsinstellingen hbo- leervouchers

 

(*): Zodra het budget is uitgeput wordt de aanvraagmogelijkheid voor deze regeling gesloten.


Deze website maakt gebruik van cookies. Door op onze website te blijven gaat u akkoord met het gebruik van cookies.